Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

Xarxes socials

Banners Portada

Hemeroteca

hemeroteca
hemeroteca2

Encara que les dues biblioteques de la xarxa municipal disposen de servei de premsa periòdica i butlletins oficials, la premsa retrospectiva local i comarcal es conserva únicament a la Biblioteca Central, on a més es poden obtenir reproduccions perquè està pràcticament tota microfilmada. És recomanable concertar cita per a poder consultar la premsa retrospectiva.

En aquesta secció es conserva la major part de la premsa periòdica editada a Alcoi des del segle XIX, entre els títols de la qual podem trobar:

  • Ciudad de Alcoy, des de 1953
  • Revista de las Fiestas de Moros
    y Cristianos de Alcoy, des de 1933
  • Información de Alicante, des de 1972
  • La Acción Católica (1908)
  • El Comunista Libertario (1920-1921)
  • Conciencia Obrera (1912-1914)
  • La Defensa (1904-1914)
  • Diario de Alcoy (1865-1916)
  • El Eco de Alcoy (1884-1889)
  • Fraternidad (1907-1922)
  • La Gaceta de Levante (1926-1939)
  • Heraldo de Alcoy (1896-1919)
  • Humanidad (1936-1939)
  • El Noticiero (1887-1916)
  • El Noticiero Regional (1926-1928)
  • Revista Católica (1890-1908)
  • Revista de Alcoy (1878-1891)
  • El Serpis (1882-1897)