Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

Xarxes socials

Banners

Blog Projecte Riu Polop

Alertes 112

Notícies

Exposició pública de la cessió d'Horts Socials a entitats


EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS EXPEDIENTS SOBRE LA CESSIÓ DE PARCEL·LES A ENTITATS PER AL SEU ÚS COM A HORTS SOCIALS ECOLÒGICS

(termini: quinze dies des del següent a la seua publicació en el BOP)

BOP Núm. 71 d'11-04-2014

Aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció del PNM Racó-Canalons

La Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de 8 de gener de 2014, relativa a l'aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal del Racó de Sant Bonaventura-Els Canalons del terme municipal d'Alcoi, s'ha publicat en el BOP núm. 70, de 10-04-2014.

Pasqua 2014 als Parcs (Font Roja)

Noves propostes d'activitats de promoció a la Font Roja dins del marc de "Pasqua als Parcs Naturals"

Comunicacions de crema

Formulari de comunicacions de crema a través de la Seu Electrònica

AVÍS MOLT IMPORTANT!!! Des d'ara i fins a nova ordre. Reducció de l'horari de cremes entre l'eixida del sol i les 13.30 h.

Acampades a la Font Roja

Dins del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja hi ha una zona habilitada per a acampar.

L’acampada es permet després de l’obtenció prèvia del corresponent permís en el Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alcoi.

El tràmit es pot fer a través de la Seu electrònica

Ecoparc: horari d’hivern

De dimarts a divendres:

Dissabtes: de 9 a 13.30 h

Diumenges: de 9 a 13.30 h (només estarà obert el primer i tercer diumenge de cada mes)

Dilluns i festius: el servei estarà tancat per descans del personal