Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Buscador ràpid

Xarxes socials

Banners

Blog Projecte Riu Polop

Alertes 112

Notícies

Limitació d'accés de vehicles al PN de la Font Roja durant la Setmana Santa

L’Ajuntament d’Alcoi en coordinació amb la direcció del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja ha limitat l’accés de vehicles particulars al Santuari de la Font Roja i a l’àrea recreativa de Sant Antoni els dies 20 i 21 d’abril, diumenge i dilluns de Pasqua respectivament, entre les 10:30 i les 18:30 hores.

+ informació

Exposició pública de la cessió d'Horts Socials a entitats


EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS EXPEDIENTS SOBRE LA CESSIÓ DE PARCEL·LES A ENTITATS PER AL SEU ÚS COM A HORTS SOCIALS ECOLÒGICS

(termini: quinze dies des del següent a la seua publicació en el BOP)

BOP Núm. 71 d'11-04-2014

Aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció del PNM Racó-Canalons

La Resolució de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de 8 de gener de 2014, relativa a l'aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció del Paratge Natural Municipal del Racó de Sant Bonaventura-Els Canalons del terme municipal d'Alcoi, s'ha publicat en el BOP núm. 70, de 10-04-2014.

Pasqua 2014 als Parcs (Mariola)

Noves propostes d'activitats de promoció a la Serra de Mariola dins del marc de "Pasqua als Parcs Naturals"

Pasqua 2014 als Parcs (Font Roja)

Noves propostes d'activitats de promoció a la Font Roja dins del marc de "Pasqua als Parcs Naturals"

Comunicacions de crema

Formulari de comunicacions de crema a través de la Seu Electrònica

AVÍS MOLT IMPORTANT!!! Des d'ara i fins a nova ordre. Reducció de l'horari de cremes entre l'eixida del sol i les 13.30 h.

Acampades a la Font Roja

Dins del Parc Natural del Carrascar de la Font Roja hi ha una zona habilitada per a acampar.

L’acampada es permet després de l’obtenció prèvia del corresponent permís en el Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Alcoi.

El tràmit es pot fer a través de la Seu electrònica

Ecoparc: horari d’hivern

De dimarts a divendres:

Dissabtes: de 9 a 13.30 h

Diumenges: de 9 a 13.30 h (només estarà obert el primer i tercer diumenge de cada mes)

Dilluns i festius: el servei estarà tancat per descans del personal