Serveis a les Persones

Conductes addictives

Què són les unitats de prevenció comunitària de conductes addictives? (UPCCA)

Són serveis especialitzats de titularitat local que desenvolupen programes de prevenció per tal de reduir o evitar l’ús i abús de drogues, així com altres conductes addictives, i promoure hàbits de vida saludable (Decret 132/2010).

Des que van ser creades l’any 1998, són el principal recurs preventiu de la Comunitat Valenciana. Es tracta de recursos municipals promoguts i dependents directament de l’actual Direcció General d’Ordenació i Assistència Sanitària (Servei de Drogodependència de la Conselleria de Sanitat).

La UPCCA d’Alcoi va ser creada l’any 2000 i va obtenir la seua acreditació definitiva el 2002.

Marc normatiu