Serveis Socials

Està en: Àrees > Serveis Socials

Projecte APPI (Atenció prenatal i primera infància)

El projecte APPI (Atenció Prenatal i Primera Infància) s’inicia l’any 2016 impulsat per la Regidoria de Polítiques Inclusives, Igualtat, Infància i Adolescència, la qual pretenia emprendre noves actuacions de caràcter preventiu i promocional dins del col·lectiu de família i menor, actuacions sustentades en els últims descobriments científics que confirmen el paper crucial de les experiències primerenques, especialment en els dos primers anys de vida per al desenvolupament evolutiu de les persones. 

La relació d’aferrament entre el/la bebé i els cuidadors principals comença abans del naixement; per tant, el desenvolupament d’un embaràs saludable que atén les atencions físiques, emocionals i socials, així com una criança sensible a les necessitats  psicològiques, emocionals i fisiològiques del bebé, són la clau per a la construcció d’un nou individu sa.

En el projecte Appi oferim una atenció especialitzada a dones i famílies en processos de gestació i famílies amb menors d’una edat compresa entre els 0 i els 3 anys.

Appi desenvolupa tres programes:

Programa de PROMOCIÓ: Entendre el/la bebé, programa dirigit al conjunt d’embarassades i les seues parelles de la ciutat d’Alcoi. Vol incrementar les taxes d’aferrament segur, a través del coneixement de les característiques evolutives, emocionals i comportamentals del/de la bebé. D’aquesta manera s’afavoreix una vinculació òptima entre el/la bebé i els que els / les cuiden.

MÉS INFO en aquest vídeo

PER A INSCRIURE'S en el programa

Programa d’INTERVENCIÓ:

Programa dirigit a famílies:

Més info (zones de UTS Serveis Socials) Persones que necessiten una intervenció multidisciplinària i que són ateses per petició i manament de les unitats de treball social bàsiques de les zones, a través de PISEFs.

Programa d’ORIENTACIÓ amb suport i acompanyament psicològic a:

Més info en les UTS