Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Consulta pública prèvia de l'esborrany de l'Ordenança Reguladora de l'atorgament i ús de la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten a persones amb diversitat funcional que presenten mobilitat reduïda a la ciutat d’Alcoi.

Publicada el dia 10/02/2020

ESBORRANY L'ORDENANÇA REGULADORA DE L'ATORGAMENT I ÚS DE LA TARGETA D'ESTACIONAMENT PER A VEHICLES QUE TRANSPORTEN A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL QUE PRESENTEN MOBILITAT REDUÏDA A LA CIUTAT D’ALCOI.

D'acord amb el Pla Normatiu Anual 2020 de l'Ajuntament d'Alcoi aprovat per resolució d'Alcaldia numero 5412/2019, de data 24 de desembre de 2019, i segons el que estableix l'article 133 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques i previ a l'inici de l'aprovació de la ordenança reguladora de l'atorgament i ús de la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten a persones amb diversitat funcional que presenten mobilitat reduïda a la ciutat d’Alcoi, es fa públic l'esborrany de l'Ordenança Reguladora de l'Atorgament i ús de la targeta d'estacionament per a vehicles que transporten a persones amb diversitat funcional que presenten mobilitat reduïda a la ciutat d’Alcoi.

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments respecte d'aquesta a través d’aquests mitjans:

1) Presentació d’instància en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Alcoi (C/ Sant Llorenç número 2, planta baixa).
2) A través de la Seu Electrònica, en enllaç següent: Seu Electrònica

El termini per a fer les aportacions, al·legacions i/o suggeriments finalitza el dia 3 de març de 2.020 (període de 15 dies hàbils, del 12 de febrer de 2.020 al 3 de març de 2.020 tots dos inclusivament).