Notícies

Publicada el dia 09/06/2023
Excma. Diputació Provincial d'Alacant, en la convocatòria de subvencions a Ajuntaments i E.A.T.I.M. per a activitats en matèria de Prevenció de Conductes Addictives.

La Diputació Provincial d'Alacant l'any 2023, ha concedit a la UPCCA de l'Ajuntament d'Alcoi una subvenció per a desenvolupar una Escola de Famílies per a treballar la prevenció de conductes de risc i el desenvolupament positiu. Té com a finalitat principal poder contribuir com a adults i adultes a la prevenció de les conductes de risc, impulsar el talent i el benestar dels i les adolescents. 

Logo UPCCA                  Logo Diputación Provincial de Alicante

L'Escola de Famílies "Converteix.-te en referent dels teus adolescents" s'ha dut a terme al Centre Cervantes Jove (CCJ) i ha consistit en quatre sessions en què s'han treballat aspectes com: conéixer estratègies pràctiques per a crear a casa un ambient harmònic, empàtic i segur. Descobrir les claus per a transformar valors en hàbits com el respecte, esforç o l'autonomia. I finalment, experimentar amb recursos i estratègies basades en la neurociència, mindfulness i coaching.