Museu Arqueològic

Està en: Àrees > Cultura > Museu Arqueològic

Llista de correu

Apunta't a la nostra llista de distribució per a rebre en el teu email informació sobre les activitats del Museu Arqueològic.

  • E-Mail (*)

  • Nom

  • Cognoms

  • Localitat

  • Tots els camps marcats amb (*) són obligatoris.

  •  

Nota: les dades facilitades per vosté seran incloses en un fitxer la titularitat del qual és de l’Excm. Ajuntament d’Alcoi. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la petició manifestada / les peticions manifestades en aquest document.
D’acord amb el que es disposa en la LO 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si és el cas, oposició, tot enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, adreçada a l’Excm. Ajuntament d’Alcoi (plaça d’Espanya, 1 – CP 03801 - Alcoi), o per mitjà de l’entrega de la sol·licitud davant de l’Ajuntament amb l’exhibició del DNI original. Si té qualsevol dubte, podrà adreçar-se a l’Assessoria Jurídica de l’Ajuntament d’Alcoi.