Notícies

Publicada el dia 20/12/2022
Modificació de l'ordenança dels preus públics del Compleix Deportiu "Eduardo Latorre"

Aprovació definitiva de les modificicacions dels preus públics del Compleix Eduardo Latorre en el acord plenari del dia 4 de novembre del 2022. Sent aplicable a partir del dia 1 de gener de 2023.

Ordenança dels preus públics del Compleix Deportiu Eduardo Latorre (pdf).