Notícies

Publicada el dia 14/03/2024
Beques a Esportistes No Professionals d'Alcoi durant l'any 2023

Concessió de beques a esportista no professionals d'Alcoi durant l'any 2023.

La present convocatòria té com a objecte la concessió de beques esportives a esportistes alcoians/as no professionals que, havent acreditat una qualitat inicial i una especial dedicació a l'activitat esportiva, auguren una projecció immediata o futura per a l'esport.

Termini de presentació de sol·licituds del 15 de març fins al 21 de març de 2024

Les sol·licituds es presentaran en la Seu Electrònica de l'Ajuntament d'Alcoi, apartat Subvencions de concurrència competitiva d'Esports

Documentació: