Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Proves d'accés (continguts, criteris d'avaluació i criteris de qualificació)

PROVES D'ACCÉS SETEMBRE - CURS 2019/2020

LLISTA D'ADMESOS

MATRÍCULA PER ALS ALUMNES ADMESOS

ESTRUCTURA DE LA PROVA D'ACCÉS PER A CADA CURS DE LES ENSENYANCES ELEMENTALS DE DANSA I CURSOS D'AMPLIACIÓ D'ESTUDIS (CADE'S) - CONTINGUTS, CRITERIS D'AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ.