Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Proves d'accés (continguts, criteris d'avaluació i criteris de qualificació)

PROVES D'ACCÉS SETEMBRE - CURS 2020/2021

Dates: del 2 al 4 de setembre.

Se`ls comunicarà per correu electrònic amb major detall, el dia i hora en què es celebraran les proves, així com la duració de les mateixes, una vegada se sàpia el protocol que s'ha de seguir per a complir amb totes les mesures de prevenció i seguretat que dicte la normativa en matèria educativa pel Covid-19.

LLISTA D'ADMESOS

Dilluns dia 7 de Setembre de 10 a 13 hores.

LLISTAT DEFINITIU 1EE.EE

LLISTAT DEFINITIU 2EE.EE

LLISTAT DEFINITIU 3EE.EE

LLISTAT DEFINITIU CADES

MATRÍCULA PER ALS ALUMNES QUE HAGEN SUPERAT LA PROVA

Dimarts 8, Dimecres 9 i Dijous 10 de Setembre de 10 a 13 hores.

 

ESTRUCTURA DE LA PROVA D'ACCÉS PER A CADA CURS DE LES ENSENYANCES ELEMENTALS DE DANSA I CURSOS D'AMPLIACIÓ D'ESTUDIS (CADE'S) - CONTINGUTS, CRITERIS D'AVALUACIÓ I DE QUALIFICACIÓ.

MESURES COMPLEMENTARIES(PCC) PROVES D´ACCES

ANEX I MESURES COMPLEMENTARIES(PCC) PROVES D´ACCES

COMISIÓ D´AVALUACIÓ PROVES D´ACCES

Comisió d´avaluació