Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Obert el termini de presentació de la sol·licitud autorització d'accés a ensenyances elementals o/i professionals d'alumnes amb EDAT MENOR DE L'ORDINÀRIA.

Publicada el dia 07/02/2019

 

Les sol·licituds seran remeses a la direcció general competent en matèria de Ensenyances de règim especial, des de l'1 de febrer al 30 d'abril de l'any natural de realització de les proves d'accés.

Sol·licitud d'ingrés i accés a les ensenyances elementals i professionals de Música d'aspirants amb característiques excepcionals, que no reunixen els requisits d'edat.