Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Procés d'admissió 2019/2020

Procés d'admissió

Escoles infantils Municipals

Criteris de baremació Escoles Infantils Municipals

Documentació per a sol·licitar plaça a les escoletes

 

Educació Infantil i Primària

Calendari Procés d'admissió curs 2019/2020

Admissió d'alumnat-Informació pàgina web de Conselleria

Procés d'admissió per a Infantil i Primària 2019/2020

 

Educació Secundària i Batxillerat

Calendari Procés d'admissió curs 2019/2020

Admissió d'alumnat-Informació pàgina web de Conselleria

Procés d'admissió per a Secundària 2019/2020

 

Formació Professional

Admissió de l'alumnat en centres públics i privats concertats per a cursar FP el curs 2019/2020

Calendari proves d'accés 2019

 

Sol·licituds

Sol·licitud d'admissió per a les Escoles Infantils Municipals (EIMES)

Sol·licitud admissió per a l'etapa d'Educació Infantil

Sol·licitud d'admissió ensenyament bàsic (primària i secundària)

Sol·licitud d'admissió batxillerat

 

Àrees d'influència

Mapa zonificació infantil i primària

Mapa zonificació secundària i batxillerat 

 

Normativa

ORDRE 7/2016, 19 d'abril de la Conselleria dEducació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regula el procediment d'admissió de l'alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, per la qual s'estableix el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la  Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, per la qual s'estableixen determinats procediments i es modifiquen els annexos de l'ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.