Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Procés d'admissió 2019/2020

Procés d'admissió

 Escoles infantils Municipals

Criteris de baremació Escoles Infantils Municipals

Documentació per a sol·licitar plaça a les escoletes

Educació Infantil i Primària

Calendari Procés d'admissió curs 2019/2020

Admissió d'alumnat-Informació pàgina web de Conselleria

Procés d'admissió per a Infantil i Primària 2019/2020

Educació Secundària i Batxillerat

Calendari Procés d'admissió curs 2019/2020

Admissió d'alumnat-Informació pàgina web de Conselleria

Procés d'admissió per a Secundària 2019/2020

Formació Professional

Admissió de l'alumnat en centres públics i privats concertats per a cursar FP el curs 2019/2020

Calendari proves d'accés 2019

 

Sol·licituds

Sol·licitud d'admissió per a les Escoles Infantils Municipals

Sol·licitud d'admissió ensenyament bàsic (primària i secundària)

Sol·licitud d'admissió batxillerat

 

Àrees d'influència

Mapa zonificació infantil i primària

Mapa zonificació secundària i batxillerat 

 

Normativa

RESOLUCIÓ de 25 de març de 2019, per la qual s'estableix el calendari d'admissió de l'alumnat en els centres públics i privats concertats de la  Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2019, per la qual s'estableixen determinats procediments i es modifiquen els annexos de l'ordre 7/2016, de 19 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.