Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners Portada

CURSOS DE VALENCIÀ 2019

MATRÍCULA

 

Horari i període de matrícula:

De 9 a 14 h, del 3 al 20 de desembre de 2018.

Gabinet Municipal de Normalització Lingüística: Centre Cultural, av. País Valencià, 1 1r.

Tel: 96 553 71 21

 

Drets d'inscripció:

30 euros en tots els nivells.

 

Què presentar:

1. Imprés de sol·licitud (inclòs al tríptic dels cursos). Descarrega'l ací.
     2. Justificant de l’ingrés bancari, al compte de l'Ajuntament d'Alcoi al Banc Sabadell:                                                        IBAN ES98 0081 0267 8000 0174 0977
     3. Fotocòpia del títol de valencià del nivell anterior al que se sol·licita.

 

Nivells dels cursos:

B1, B2 i C1 són cursos adreçats a persones que ja parlen valencià, però volen aprendre l’expressió escrita i millorar l’expressió oral del valencià.

C2, que és un curs adreçat a persones que necessiten aprofundir en aspectes puntuals del valencià.

Aquests cursos tenen una durada de 70 hores, amb dues sessions setmanals.

 

Grups, horaris I llocs on s’imparteixen:

B1

Lloc: Col·legi Salesians Joan XXIII
De 15.15 a 17.15 hores, dimarts i dijous
Dia de començament: 8 de gener
Dia de finalització: 23 de maig

B2

Lloc: IES Pare Vitòria
De 16 a 18 hores, dilluns i dimecres
Dia de començament: 7 de gener
Dia de finalització: 22 de maig

C1

Lloc: IES Pare E. Vitòria
De 18 a 20 hores, dilluns i dimecres
Dia de començament: 7 de gener
Dia de finalització: 22 de maig


      Lloc: Col·legi Salesians Joan XXIII
De 16 a 18 hores, dilluns i dimecres
Dia de començament: 7 de gener
Dia de finalització: 22 de maig


      Lloc: Col·legi Salesians Joan XXIII
De 15.15 a 17.15 hores, dimarts i dijous
Dia de començament: 8 de gener
Dia de finalització: 23 de maig

C2

Lloc: IES Andreu Sempere
De 19 a 21 hores, dimarts i dijous
Dia de començament: 8 de gener
Dia de finalització: 23 de maig


 

Informació complementària:

L’Ajuntament d’Alcoi, a través del Gabinet Municipal de Normalització Lingüística, de la Regidoria de Política Lingüística, amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació i els centres educatius Andreu Sempere, Pare Vitòria i Col·legi Salesians Joan XXIII, organitza tots els anys un conjunt de cursos de valencià adreçats als funcionaris municipals i a la població adulta en general.

Aquests cursos estan adaptats als programes de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, ja que entre altres coses preparen per a presentar-se als exàmens oficials de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que és la que expedeix els únics títols administratius de valencià, que són els oficials i vàlids en qualsevol administració (en oposicions i concursos per a accedir a la funció pública valenciana i també en les borses de treball).

A partir de l’any 2018 aquests exàmens tenen nous programes i nous tipus d’exàmens, que estan basats en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, del Consell d’Europa. Informació, temaris i models d'exàmens

 

Nota:

La realització de tots els cursos està subjecta al nombre de matriculats. Una vegada formalitzada la matrícula no s’admetran canvis de curs ni de nivell. A més, no es podrà reemborsar l’import de la matrícula.

A més a més, per a aquelles persones que no assistisquen als cursos de valencià, el Gabinet de Normalització Lingüística ofereix un servei d’informació per a preparar-se els exàmens, que inclou assessorament sobre les proves, temaris, models d’examen, bibliografia, etc.