Està en: Àrees > Gabinet de Valencià > Tràmits

Sol·licitud d’un certificat provisional del títol de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Com sol·licitar-ho:

S’ha de demanar per escrit, bé redactant la persona interessada una instància, bé fent servir el model de sol·licitud que es proporciona al Gabinet Municipal de Normalització Lingüística, o bé descarregant-se el model de sol·licitud que s’adjunta. La sol·licitud s’ha d’adreçar a: Conselleria d’Educació. Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, ja que és l’òrgan que tramita l’expedient i que resol l’expedició d’un certificat provisional del títol oficial de valencià.

On adreçar-se:

Per a demanar un imprés de sol·licitud d’un certificat provisional del títol de valencià, així com per a demanar informació del tràmit, pot venir al Gabinet Municipal de Normalització Lingüística. Quan tinga omplida la sol·licitud, pot presentar-la directament al Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Alcoi/Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Què presentar:

Sol·licitud d’un certificat provisional del títol de valencià (model adjunt en pdf).

Inf. complementària:

Només es poden demanar certificats provisionals dels títols de valencià de l’última convocatòria d’exàmens oficials de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Model / Document: