Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Licitacions i contractes

EIX MUNICIPAL CICLE-VIANANT INTEGRADOR DE LA TRAMA URBANA AMB LES VIES VERDES QUE INCIDEIXEN EN LA CIUTAT D'ALCOI

Estat actual: 

Adjudicació del contracte C.1079, tramitat per procedimient obert simplificat, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 4 d'abril de 2019, que determina que la millor oferta relació qualitat-preu és la presentada per l'empresa TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, SA, amb CIF A-13303763, pel preu oferit, IVA inclòs, de 911.746,86 euros.