Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

ACTUACIÓ EN ZONA DEL PARC DEL ROMERAL, AFECTADA PEL TEMPORAL DE GENER DE 2017

Publicada el dia 26/03/2018

Actuació subvencionada per l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, a l’empara de la CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS I AJUDES DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT A FAVOR DELS MUNICIPIS DE LA PROVÍNCIA, PER A INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES. ANUALITAT 2017 (BOP 94, de 19/05/2017).