Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

SUBVENCIONS PER A LA REDACCIÓ, PER L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT, DE PROJECTES EN MATÈRIA DE CICLE HÍDRIC

Publicada el dia 20/12/2018

ANUALITAT 2018

Projecte: Renovació de la xarxa d'aigua potable en alta del traçat que comprén des del pou de Barxell fins als dipòsits de Batoi i Llençols del terme municipal d'Alcoi

Cost: 35.000,00 €. El 100% a càrrec de l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, per Decret del Sr. Diputat d'Aigua núm. 667, de 28 de novembre de 2018.