Innovació

Ajudes Foment Ocupació (Seguretat Social)

Ajudes a empreses afectades per la Covid-19 (EMPCOV 2021)

Beneficiaris

Empreses i persones enquadrades en el règim de Treballadors autònoms de la Seguretat Social en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i l'activitat econòmica de la qual es classifique en alguna de les Activitats relacionades (Allotjament i Activitats Turístiques, Hostaleria, Restauració i Oci, Activitats de Creació, Artístiques i d'Espectacles,Activitats Esportives...) Consultar codis CNAE-09 relacionats.

Quantia de les ajudes

(Límit de 12.000 euros per codi de compte cotització)

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 h del 4 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del 17 de febrer de 2021

Tota la informació en: http://www.labora.gva.es/va/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio/

Informació ajudes a empreses afectades per la covid-19 EMPCOV