Innovació

Ajudes Pla Resistir - Línea HORECA

Línea HORECA

Préstecs IVF amb trams no rembossables de fins el 30%

Ajuda Hostaleria, Restauració, Turisme i Oci (inclòs Gimnasos)

Més informació:

https://prestamos.ivf.es/va/prestecs/linia-financament-bonificat-ivf-liquiditat-covid-19/