Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Segueix-nos al:

Subvencions

- Extracte de l’acord de junta de govern local, de data 26 d`abril de 2019, pel qual s’aproven les bases reguladores de la convocatoria per concurrencia competitiva de subvencions a les asociacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, per al desenvolupament de programes i/o activitats durant l’any 2019.  Publicació de bases 

-Bases generals que han de regir la concessió de subvencions a les associacions juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut d’Alcoi, per al desenvolupament de programes i/o activitats durant l’any 2019. Publicació de bases