Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Segueix-nos al:

.

L'Institut Valencià de la Joventut, posa a la teua disposició el Carnet Jove perquè tragues el màxim partit al teu temps lliure
i les teues activitats d'oci, i obtingues descomptes en tot tipus de comerços i activitats.
Va dirigit a joves amb edats compreses entre els 14 i 30 anys, tots dos inclusivament i es pot utilitzar tant en l'àmbit estatal com en el europeu.
Pots consultar les respectives pàgines web per a saber fins a quina edat abasta el Carnet Jove en altres comunitats autònomes o en altres estats, i si s'aplica o no el descompte.
​A partir de l'1 d'abril de 2019 el Carnet Jove clàssic tindrà integrat el Carnet d'Alberguista amb l'objectiu de millorar els avantatges que hi obté la gent jove.
Com que el Carnet d'Alberguista té una validesa internacional (admés en els 90 països que formen la HI), ofereix milers de descomptes a tot el món, per la qual cosa els i les joves no només gaudiran dels avantatges del Carnet Jove sinó també:
De més de 300 albergs juvenils a Espanya i de més de 4.000 a tot el món
D'accés a programes de mobilitat juvenil nacionals i internacionals
De descomptes complementaris als del Carnet Jove, tant en entitats nacionals com en entitats d'altres països (transport, oci, restaurants, museus…)

Més informació:
CARNET JOVE IVAJ >>

TIPUS DE CARNETS QUE POTS TRIAR

 Carnet Jove targeta financera: Has d'acudir a qualsevol sucursal de les indicades a continuació, obrir un compte que no té despeses i pagar la taxa de 8,40 €. Si ho obtens en alguna de les entitats de crèdit col·laboradores, podràs operar amb ell com a targeta de dèbit per a traure diners en els caixers que t'ho permeten segons les condicions del teu Carnet, i en alguns fins i tot en la xarxa Servired i VISA, tant a Espanya com en l'estranger. Quan vages de tendes podràs pagar les teues compres amb el teu Carnet, amb el sistema de "Telepagament". A més, tindràs un segur d'assistència de viatge. Informa't en la sucursal on l'hages tret.

Carnet Jove targeta clàssica: T'ho expedim en el departament de joventut, aportant la següent documentació:
DNI original i còpia.
Resguard d'haver realitzat el pagament de la taxa (8,40 €. si no tens cap exempció).
Sol.licitud de Carnet Jove emplenada.

REQUISITS PER A LA SEUA OBTENCIÓ

Tenir entre 14 i 30 anys, tots dos inclusivament.

Abonar la taxa, fixada per al 2016 en 8,40 €. Tindrà una validesa de dos anys explicats des de la data de la seua expedició.

 

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS


1. Les víctimes de ACTES DE VIOLÈNCIA SOBRE LA DONA gaudiran d'exempció total en el pagament de la taxa del Carnet Jove.
     - Documentació justificativa a l'efecte de la seua comprovació: resolució judicial.
   - Excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal, atestat policial o certificat acreditatiu d'atenció especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència sobre la dona.


2. Els membres de FAMÍLIES MONOPARENTALS gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove :
   - Exempció total del pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals que tinguen reconeguda categoria especial
   - Bonificació del 50% en el pagament de la taxa per als membres de les famílies monoparentals que tinguen reconeguda categoria general
    - Documentació justificativa a aportar: títol col·lectiu de família monoparental o Carnet individual, o si escau, resolució de l'òrgan competent.


3. Els membres de FAMÍLIES NOMBROSES gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:
Exempció total del pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguen reconeguda categoria especial
Bonificació del 50% en el pagament de la taxa per a les famílies nombroses que tinguen reconeguda categoria general
Documentació justificativa a aportar: targeta família nombrosa, o si és el cas, resolució de l'òrgan competent.


4. Els jóvens amb DISCAPACITAT, reconeguda oficialment, gaudiran dels següents beneficis fiscals en el pagament de la taxa del Carnet Jove:
Exempció total del pagament de la taxa per als jóvens amb una discapacitat igual o superior al 66%
Bonificació del 50% del pagament de la taxa per als jóvens amb una discapacitat igual o superior al 33%
Documentació justificativa a aportar: resolució dictada per òrgan competent.

* ACUMULACIÓ DE LES EXEMPCIONS I BONIFICACIONS*
Seran acumulables:
Els descomptes per família nombrosa i discapacitat.
Els descomptes per família monoparental i discapacitat.
 No seran acumulables: 
Els descomptes per família nombrosa i família monoparental.

LLOCS D'EMISSIÓ

     Esta targeta és emesa, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per les entitats següents:

 

Targeta financera
ImaginBank
Bankia
Grupo Cooperativo Cajamar
AVCC - Associació Valenciana de Cooperatives de Crèdit
Caixa Ontinyent


     
      

Targeta clàssica
Oficines de l'IVAJ
Residència juvenil Sant Crist del Mar

Ajuntament d'Alcoi   
     DEPARTAMENT DE JOVENTUT C/ Alçamora 1
     03802 Alcoi
     joventut@alcoi.org
     Tel. 965 537 138
     Horari de dilluns a divendres de 10-14h