Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Segueix-nos al:

PROGRAMA JOOP

PROGRAMA JOVE OPORTUNITAT – JOOP-


La regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alcoi inicia en 2018 el programa JOve OPortunitat -JOOP-, és una iniciativa pilot promoguda des de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) i que subvenciona el Fons Social Europeu-Iniciativa d’Ocupació Juvenil. El programa JOOP promou la realització de tallers d'assessorament i motivació per a joves amb baix nivell de formació i que han abandonat els estudis.

Què es un taller Jove Oportunitat -JOOP-?
És un lloc en què jóvens amb molt baix nivell de formació i sense ocupació, tal vegada desmotivats i sense una idea clara de com eixir de la seua situació, reben assessorament i orientació (coaching), en grup i també de mode individualitzat. És una intervenció ràpida (dos mesos) i “de xoc” que pretén donar un gir radical a la seua forma d'enfrontar-se a la realitat: personal, social i laboral.
Des d'un enfocament integral, cada jove participant reflexionarà sobre el seu projecte de vida per a, a continuació, definir el seu projecte professional, que es concretarà en un itinerari personalitzat a seguir des de l'endemà del seu pas pel taller. Un camí que els portarà a aconseguir els seus objectius vitals i professionals.
La filosofia que inspira esta actuació va nàixer a França (“Escoles de la Segona Oportunitat”) i, pels seus bons resultats, el Fons Social Europeo-Iniciativa d'Ocupació Juvenil (FSE-IEJ) recolza ara la seua implantació a Espanya.

Participant en un taller JOVE OPORTUNITAT s ‘aconseguix un "títol oficial"?
Després del pas pel taller, l'Institut Valencià de la Joventut expedirà un certificat d'assistència. Però els tallers JOOP són “educació no formal” i no un curs de “qualificació professional”: no hi ha ni assignatures ni exàmens ni llibres. I, no obstant això, es pretén que cada participant descobrisca el camí per a millorar la seua qualificació i les seues expectatives de trobar una ocupació de qualitat i sostenible en el temps.
En el taller JOOP s'obri una porta i, encara que creuar-la dependrà de la voluntat de cada jove, el coaching rebut li ajudarà a enfortir eixa voluntat, a adquirir l'actitud necessària per a definir i aconseguir els seus objectius.

En un taller JOVE OPORTUNITAT es proporciona un contacte amb el món real de les empreses?
Cada jove visitarà un mínim de 20 “Empreses d'Acollida” en estades molt breus, d'una a tres jornades, convivint amb professionals de, com a mínim, 10 sectors (famílies professionals) distints.
L'objectiu és que la/el jove adquirisca una visió global del mercat laboral, des de la que realitzar, de manera fundada, l'opció personal per una via professional o una altra.
Esta opció potser confirme idees prèvies... però també és possible que siga el resultat del descobriment d'una nova passió per una professió en què mai abans s'haguera pensat.

Qui organitza un taller JOVE OPORTUNITAT?
El taller és organitzat per l'IVAJ, que comptarà amb aquells ajuntaments o mancomunitats que desitgen participar activament en la dinamització i seguiment del programa al seu municipi.
En coordinació amb l'entitat local, la Conselleria d'Educació i amb el SERVEF, l'IVAJ seleccionarà als i les jóvens participants, que hauran d'estar inscrits en el “Sistema Nacional de Garantia Juvenil”.
L'IVAJ també serà el responsable de contractar a l'entitat o empresa, experta en formació/orientació d'adolescents i jóvens, que vaja a executar el taller, aportant coaches i seleccionant empreses d'acollida.

Més inf.: http://www.ivaj.gva.es/joop