Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Segueix-nos al:

Habitatges per a joves en lloguer social (18/10/2018)

Publicada el dia 18/10/2018

http://www.evha.es/eige/castellano/jovenes_alcoi.php

La Conselleria d'Habitatge reserva un contingent d'habitatges públics a Alcoi per a adjudicar a joves en lloguer social

La Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha acordat reservar un contingent d'habitatges de promoció pública d'Alcoi per a la seua adjudicació a joves en règim de lloguer social.

La directora general de la Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha), Laura Soto, ha explicat que mitjançant aquesta resolució “es concreta d'una forma molt més ambiciosa l'efectiu paper garant de drets per part de les administracions públiques per a aconseguir que determinats col·lectius, en aquest cas el dels joves, puguen disposar de sostre en condicions que els permeta desenvolupar una vida digna”.

Davant la dificultat d'accés a l'habitatge per als joves del municipi, la Conselleria, a través de EVha, i l'Ajuntament d'Alcoi van estudiar accions per a afavorir la seua emancipació. Fruit d'açò és la resolució que ha signat la consellera d'Habitatge, María José Salvador, per la qual ha declarat l'excepcionalitat en l'adjudicació de 14 pisos a joves en grups d'habitatge públic, vuit en el grup del Camí i sis en plaça dels Xiques-Barbacana.

Es tracta d'habitatges d'un dormitori adequades per a unitats familiars d'un o dos membres. L'adjudicació d'aquests habitatges dóna suport al programa de suport als joves acordat amb el Consistori, però a més introdueix el criteri de diversificació dels adjudicataris de grups de promoció pública, la qual cosa “afavoreix la renovació i implantació de programes de millora de la convivència en els quals els nous residents suposen un element dinamitzador en l'edifici”, ha declarat Laura Soto.

Els requisits per a accedir a aquests habitatges són els següents: edat entre 18 i 35 anys; unitat familiar formada per una o dues persones; ingressos iguals o superiors a 1 vegada el IPREM i no excedisquen de 2,5 el IPREM; no haver sigut desnonats per causa legal o ocupat il·legalment un habitatge; estar inscrits en el Registre de Demandants Infohabitatge.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza d'un mes a explicar des de l'endemà al de la publicació de la resolució en la pàgina web de EVha (www.evha.es) i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Alcoi.