Medi Ambient

Està en: Àrees > Medi Ambient > Agenda 21 Local

Què és l'Agenda Local 21?

Logo Alcoi Agenda21L'Agenda 21 és un pla d'acció de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible en el  segle XXI, aprovat per 173 governs a la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, celebrada a Río de Janeiro l'any 1992, on es va reconèixer la importància del paper de les autoritats locals per iniciar els processos necessaris per assolir el desenvolupament sostenible.

Al final de la Conferència Europea sobre Pobles i Ciutats Sostenibles, celebrada a Aalborg (Dinamarca), del 24 al 27 de maig de 1994, va ser signada, per més de 330 participants, l'anomenada Carta d'Aalborg. Amb la signatura d'aquesta carta, les ciutats, poblacions menors i unitats territorials d'Europa es van comprometre a participar en les iniciatives locals de l'Agenda 21 i a desenvolupar programes a llarg termini cap a un desenvolupament sostenible, alhora que iniciaven la campanya europea de ciutats europees sostenibles.

El nostre Ajuntament es va adherir als compromisos de la Carta d'Aalborg, per unanimitat dels assistents, en el Ple del dia 30 de gener de 1998 i la Carta va ser signada per l'alcalde el 17 de febrer de 1998.

Carta d'Aalborg - signatura 1998

Porteriorment, en 2005, en base al projecte encetat per la Diputació Provincial d’Alacant, a través de la seua Àrea de Medi Ambient, en què es pretenia impulsar la creació de l’Agenda 21 Xarxa Provincial d’Alacant, amb la finalitat d’incorporar el concepte de la sostenibilitat en tots i cadascun dels àmbits de la nostra societat.

L'Ajuntament d'Alcoi, en la sessió Plenària del dia 17 de juny de 2005, va acordar subscriure els Compromisos Aalborg+10 i adherir-se a l’Agenda 21 Xarxa Provincial d’Alacant.

Compromisos Aalborg+10

Carta d'adhesió a l'Agenda 21 Xarxa Provincial d'Alacant

Certificat Aalborgplus10 (23.06.2005)