Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Alertes 112

Pintura i Natura

Des de les primeres manifestacions pictòriques realitzades per l'ésser humà fina a l'actualitat, la Natura en tots els seus vessants ha sigut un dels motius principals per a les creacions artístiques de la humanitat. Al llarg de la història de l'art trobarem com canvien les formes, els mètodes i les idees que de la Natura es conceben en cada moment, i sempre d'acord amb els canvis polítics i socials de l'època.

Aquest catàleg representa l'exposició de pintura naturalista que, amb motiu de les primeres Jornades Mil·lenni - I Mostra sobre Ecologia i Desenvolupament Sostenible cap al segle XXI (Alcoi, maig 98), va aconseguir reunir, sota una mateixa mostra, quasi tots els artistes que dins d'aquest camp destaquen i tenen una marcada rellevància. Aquesta varietat d'artistes reflecteix la riquesa i diversitat de llenguatges plàstics que s'hi presenten i que tenen com a únic motiu la NATURA.

pinturanatura

Reglà Alonso, Manolo Antolí, Pep Cantó, Mercè Cartañà, Juan L. Castillo, Gabriel de la Riva, Francesc Jutglar, Toni Llobet, Joaquín López Rojas, Rosalía Martín, Manuel Merino, Antoni Miró, Eduardo Saiz, Eugenio Sánchez, Manuel Sora, Juan M. Varela i Jordi Vila, van ser reunits en una mateixa exposició que va representar tot un luxe per a la nostra ciutat.

 

Tornar