Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Alertes 112

Estudis i treballs amb rellevància en el medi ambient local

Per tal de tenir un coneixement suficient de la realitat sobre la qual es pretén actuar, s'ha impulsat la realització d'estudis necessaris en qualsevol procés de planificació estratègica cap a la sostenibilitat.

Els estudis de què disposa el Departament de Medi Ambient, fins a l'actualitat, han estat realitzats bé per empreses especialitzades, bé per estudiants en pràctiques (per mitjà de convenis amb els Instituts d'Ensenyament Secundari d'Alcoi, amb la Politècnica, amb la Universitat de València, amb la Universitat d'Alacant, i, fins i tot, amb pràctiques voluntàries). Tot seguit fem una relació dels principals estudis.

Estudis i treballs que poden consultar-se en les dependències de Medi Ambient

 

Tornar