Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Alertes 112

Iberis (2007)

Portada Iberis (2007)

Com es diu a l’editorial, cal que ens felicitem, pel fet que una publicació tan important com aquesta revista científica seguisca el seu curs i aglutine les investigacions que es desenvolupen al sí del Parc Natural. S’hi pot constatar que el treball d’investigació de les entitats que conformen el Font Roja Natura és ja un referent en la gestió dels Espais Naturals Protegits.

No solament s’ha consolidat la publicació, sinó que podem parlar de la consolidació de la investigació dins d’aquest espai natural i de la relació entre les entitats que conformen Font Roja Natura. Dins d’aquesta relació, cal destacar-ne que allò referent a la investigació i la divulgació assoleix una major prioritat, la qual cosa ve imposant-se dia rere dia en la gestió diària del Parc Natural.

Índex

Algunes plantes no mencionades anteriorment al Parc Natural del Carrascal de la Font Roja “Inter iui et Alcoy” nota sobre una referència de 1251 a la partida de Polop Noticiario de fauna vertebrada del Parque Natural 2006

 

Tornar