Medi Ambient

Està en: Àrees > Medi Ambient > Notíces - històric

Consulta pública prèvia a l’aprovació del Pla Local de Gestió de Residus i Assimilables de l’Ajuntament d’Alcoi.

Publicada el dia 09/03/2021

Es poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments pels mitjans següents:

Termini: 15 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la publicació en el Tauler d'Anuncis i Edictes Electrònics i en la pàgina web del Departament de Transició Ecològica, és a dir, del 10 al 31 de març, ambdós inclosos.

Informe tècnic (pdf)