Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Alertes 112

PROCEDIMENT PER A L'ADJUDICACIÓ D'HORTS SOCIALS ECOLÒGICS MUNICIPALS D'ALCOI

Publicada el dia 06/09/2018

Inici del procediment per a l'adjudicació, per mitjà de sorteig, per a l'aprofitament, ús i gaudi dels horts socials ecològics municipals d'Alcoi que actualment no tenen adjudicatari.

Termini per a la presentació de sol·licituds: 15 dies comptats des del següent a la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (ÚLTIM DIA 27/09/2018).

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud, d'acord amb el model de les bases que regeixen el procediment, en el Registre de l’Ajuntament d’Alcoi, C/ Sant Llorenç, 2 (de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres) o segons s’indica en l’article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Requisits dels sol·licitants i documentació a presentar: d’acord amb el que disposa l’apartat 6 de les bases que regeixen l’autorització.

- Ser major d’edat.

- Estar empadronat en el municipi d’Alcoi.

- No ser titular de cap altre hort municipal.

- Estar al corrent de les obligacions tributàries municipals.


Tindran prioritat en l’adjudicació de les parcel·les les persones desocupades, jubilades o pensionistes, encara que aquest procediment està obert a la resta de cuitadans que cumplisquen els resquisits.

Documentació:

 

Tornar