Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Alertes 112

Subvenció de la Dipu 2018 per a Horts Socials Municipals

Publicada el dia 20/09/2018

En el BOP 141, de 25/07/2018, es va publicar la resolució amb la distribució de les subvencions concedides a ajuntaments i entitats locals per a la realització d'actuacions incloses dins de l'àmbit d'actuació del Àrea de Foment i Desenvolupament Local de la Diputació Provincial d'Alacant, anualitat 2018.

 L'Excma. Diputació Provincial d'Alacant ha concedit al nostre Ajuntament, per a horts urbans municipals, les subvencions següents:

 DESPESA CORRENT:

Concepte: Reparació de la séquia que subministra aigua als horts socials municipals de Mascarella de Ferran i conservació dels camins d'accés i que separen les parcel·les:

Import de la subvenció: 996,63€

 DESPESA D’INVERSIÓ

Construcció d'un nou hort social municipal ubicat a l'Av. Tirant Lo Blanc, instal·lació de rec, cartells informatius, caseta d’eines, tancat perimetral i adquisició d'equipament.

Import de la subvenció: 4.000 €

 

Tornar