Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Alertes 112

ATENCIÓ! REGULACIÓ DE LES CREMES EN EL TERME MUNICIPAL D’ALCOI DURANT LA SETMANA SANTA, PASQUA I FESTES DE SANT JORDI

Publicada el dia 10/04/2019

No es pot cremar, al terme municipal d’Alcoi:

Decret restricció cremes durant les festes de Sant Jordi


Article 9.Calendari anual de cremes

9.1. Amb caràcter general, queda prohibit utilitzar el foc en els terrenys en què s’aplica aquest Pla, durant el període comprés entre l’1 de juny el 15 d’octubre, ambdós inclosos, i amb les excepcions que s’incorporen a les condicions particulars per a cada tipus de crema. Igualment, queda prohibit utilitzar el foc des del diumenge de Rams fins al dilluns següent al dilluns de Pasqua, conegut tradicionalment com a dilluns de Sant Vicent.

Per tant, la restricció de cremes en Setmana Santa i Pasqua és, en principi, del 14 fins al 29 d’abril.

 

Tornar