Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Alertes 112

SUBVENCIONS DE L'EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D'ALACANT 2019

Publicada el dia 07/11/2019

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ 2019 PER A LA MILLORA I CONSERVACIÓ DE PARATGES NATURALS

La Diputació Provincial d’Alacant ha concedit al nostre Ajuntament per a la conservació i millora de paratges naturals municipals la subvenció següent:

Concepte: RESTAURACIÓ VEGETAL I ADEQUACIÓ D'ELEMENTS D'ÚS PÚBLIC AL PARATGE NATURAL MUNICIPAL DEL RACÓ DE SANT BONAVENTURA-ELS CANALONS 2019.

Import de la subvenció: 14.407,27€

BOP núm. 209, de 04/11/19

 

Tornar