Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Alertes 112

Aprovació inicial de la modificiació del catàleg d'arbres i arbredes d'interés local d'Alcoi

Publicada el dia 01/02/2017

INICI DEL PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG D'ARBRES I ARBREDES D'INTERÈS LOCAL D'ALCOI

Durant un termini de 30 dies, comptadors a partir de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

BOP Núm. 19 de 27/01/17

 

Tornar