Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Alertes 112

Aprovació inicial de la modificiació de l'Ordenança Municipal d'Higiene Urbana

Publicada el dia 01/02/2017

INICI DEL PERÍODE D'INFORMACIÓ PÚBLICA SOBRE L'APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL D'HIGIENE URBANA D'ALCOI

Durant un termini de 30 dies, comptadors a partir de la inserció d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

BOP Núm. 19 de 27/01/17