Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Banners

Web Alcoi Participa

40 Aniversari associacions veïnals

Llista de correu
Butlletí de notícies

Buzón ciudadano

Informació pública

Consulta pública del 'PLA TERRITORIAL MUNICIPAL ENFRONT D’EMERGÈNCIES D’ALCOI'

D’acord amb el Pla Normatiu Anual 2020 de l’Ajuntament d’Alcoi, aprovat per resolució d’Alcaldia número 5412/2019, de data 24 de desembre de 2019, i segons el que estableix l’article 23.3 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, abans de l’aprovació plenària del 'PLA TERRITORIAL MUNICIPAL ENFRONT D’EMERGÈNCIES D’ALCOI', se sotmetrà a informació pública en la qual s’obtindrà l’opinió dels subjectes, entitats i organitzacions més representatives, així com dels municipis limítrofs potencialment afectats pel Pla.

El Pla estarà disponible per a la seua consulta física al Servei d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC), situat al carrer Sant Llorenç número 4, i per a la seua consulta telemàtica en el tauler d’anuncis del web municipal i en la pàgina web del Departament de Participació Ciutadana.

Poden fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments a aquest Pla per mitjà de:

El termini per a fer les aportacions, al·legacions i/o suggeriments serà de 30 dies naturals comptats des de l’endemà de la seua publicació en la pàgina web indicada: en aquest cas del 4 de juny al 3 de juliol de 2020 (els dos inclosos).

El document per a la seua consulta és el següent: PLA TERRITORIAL MUNICIPAL ENFRONT D’EMERGÈNCIES D’ALCOI