Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Agenda

« de juliol, 2020 »
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Banners

Web Alcoi Participa

40 Aniversari associacions veïnals

Llista de correu
Butlletí de notícies

Buzón ciudadano

Dret d' Acces a la Informació Pública

El dret d'accés a la informació pública permet, a qualsevol persona física o jurídica, sol·licitar informació en poder de l’Ajuntament d’Alcoi que haja estat elaborada o adquirida en l'exercici de les seves funcions. Qualsevol persona té dret a accedir a aquesta informació. No és necessari motivar la sol·licitud ni s'ha d'acreditar un interès legítim: només es requereix una descripció precisa de la informació sol·licitada.

Marc legal, servei responsable i procediment

La Regidoria de Democràcia Participativa i Transparència s'encarrega de gestionar les sol·licituds d'accés a la informació pública a poder de l'Ajuntament, sobre la base del procediment establert a partir del dictat per les Lleis 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon govern i 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Amb caràcter general, les sol·licituds es tramitaran en el termini d'un mes, sent l'efecte del silenci estimatori. Segons la legislació de referència, queden exclosos d'aquest dret d'accés a la informació pública els continguts o documents en curs d'elaboració i els documents d'accés restringit, total o parcialment, ja siga per la necessitat de salvaguardar interessos públics o de garantir el dret d'altres persones. El dret d'accés podrà ser limitat si el seu contingut afecta, per exemple, a la protecció de dades personals, la propietat intel·lectual i industrial, la seguretat pública i altres límits recollits en la norma. Això no significa que no es puga, una vegada ponderat l'interès a protegir, concedir un accés parcial a la informació, sempre que això no distorsione o faça mancar de sentit la informació que es facilita.

Exercici del dre

De cara a complir amb les obligacions legals, l’Ajuntament d’Alcoi ha habilitat un procediment administratiu amb canals de presentació de sol·licituds d'informació:

Presencial en qualsevol de l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana.
Presentant l'imprès de sol·licitud adjunt.

Electrònica, a través del formulari web
Per a la tramitació electrònica d'aquest dret no es requereix identificació mitjançant els mitjans de signatura digital disponibles en l'actualitat, però serà necessari introduir tots els camps sol·licitats en el formulari (en concret nom i cognoms, DNI/NIE, adreça de contacte, telèfon de contacte i correu electrònic).


NOTA: La Bústia de la ciutadania de l’Ajuntament d’Alcoi o les xarxes socials no són canals habilitats per a aquest tràmit pel que les sol·licituds presentades per aquests mitjans, no formaran part de cap procediment administratiu. En aquests casos, s'informarà a l'interessat de les lleres adequades per realitzar la seva tramitació.

Seguiment de les sol·licituds

Qualsevol persona que haja iniciat una sol·licitud d'accés a la informació i vulga preguntar sobre l'estat de la mateixa, pot dirigir-se presencialment a la Regidoria de Democràcia Participativa i Transparència
indicant el nº de registre de la sol·licitud, o a través del correu electrònic o al telèfon 96 5537202. 

Suggeriments i reclamacions Ajuntament d’Alcoi

L’Ajuntament d’Alcoi compta amb un Servei de Suggeriments i Reclamacions per si desitja formular alguna queixa o suggeriment en relació amb la Sol·licitud d'Accés a la Informació.

Això pot fer-se a través de la Bústia del Ciutadà

O de l'oficina d'Atenció Ciutadana

Reclamacions davant el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana

En el cas que la persona sol·licitant no reba cap resposta de l'Ajuntament en el termini d'un mes (sempre que no hi haja un motiu justificat que dilate aquest termini) o no estiga d'acord amb la resposta rebuda, perquè estima que no es respon al sol·licitat, podrà interposar una reclamació davant el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

Aquesta reclamació té per objecte que es revise i esmene l'acte administratiu dictat per l'Ajuntament, substitueix als recursos administratius i és prèvia a la possible impugnació via contenciós-administrativa. La reclamació s'interposarà en el termini d'un mes a explicar des de l'endemà al de la notificació de l'acte impugnat o des de l'endemà a aquell en el qual hauria d'haver realitzat la notificació.