Notícies

Publicada el dia 16/12/2022
Exposició pública del “Contracte d’obres de construcció d’un edifici d’habitatges intergeneracionals al carrer Sant Mateu, 102-104 d’Alcoi"

Ha començat el procés d'exposició pública, previ a l'inici de l'expedient del “Contracte d’obres de construcció d’un edifici d’habitatges intergeneracionals al carrer Sant Mateu, 102-104 d’Alcoi, a adjudicar per un procediment obert simplificat”.

Projecte (pdf)

El període de consulta pública: des del 22 fins al 26 de desembre de 2022

La ciutadania podrà fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

  • Presentació d'instància en el registre general d'entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa). És necessari sol·licitar cita prèvia
  • A través de la seu electrònica municipal: sol·licitud de propòsit general
  • A través del següent correu electrònic: arquitectura@alcoi.org