Notícies

Publicada el dia 19/04/2023
Consulta pública del 'Pla d’Actuació Municipal Front al Risc Sísmic, Pla d’Actuació Municipal Front al Risc d’Incendis Forestals i Pla d’Actuació Municipal Front al Risc d’Inundacions d’Alcoi'

D'acord amb el Pla Normatiu Anual 2022 de l'Ajuntament d'Alcoi aprovat per resolució d'Alcaldia número 4992/2022 de data 27 de setembre de 2022, i segons el que estableix l'article 23.3 de la LLEI 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències, abans de l'aprovació Plenària dels 'PAM-SIS, PAM-IF i PAM-IN', se sotmetran a informació pública en la qual s’obtindrà l'opinió dels subjectes, entitats, i organitzacions més representatives, així com dels municipis limítrofs potencialment afectats pels plans d'actuació.

Els plans d'actuació estaran disponibles per a la seua consulta física en el Servei d'Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC), carrer Sant Llorenç número 6, i per a la seua consulta telemàtica en el 'tauler d'anuncis i edictes electrònics' de la seu electrònica del web municipal.

Podeu fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments a aquest pla a través del següent canal:

  • Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Alcoi, 'tràmits', i cal escriure en el buscador 'aport', i apareixerà el tràmit 'Aportació de documentació a l’Ajuntament'. L'escrit hi ha que dirigir-se al Departament d’Emergències i Protecció Civil.

El termini per a fer les aportacions, al·legacions o suggeriments serà de 30 dies naturals comptats des de l'endemà de la seua publicació en la seu electrònica municipal, en aquest cas del 2 de maig fins al 3 de juny de 2023 (ambdós inclosos).