Notícies

Publicada el dia 16/12/2022
Exposició pública de l'inici de l'expedient de les obres “Reforma de l'edifici per aparcaments subterranis i reposició de la zona verda en la coberta d'aquest inmmoble amb recuperació del jardí de la plaça de la Constitució (la Rosaleda) per al compliment de la STSJCV núm. 1504/20"

Ha començat el procés d'exposició pública de l'inici de l'expedient de les obres “Reforma de l'edifici per aparcaments subterranis i reposició de la zona verda en la coberta d'aquest inmmoble amb recuperació del jardí de la plaça de la Constitució (la Rosaleda) per al compliment de la STSJCV núm. 1504/20"

Projecte (pdf)

El període de consulta pública és des del dia 7 fins al 21 de juny de 2023.

La ciutadania podrà fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

  • Presentació d'instància en el registre general d'entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa). És necessari sol·licitar cita prèvia
  • A través de la seu electrònica municipal: sol·licitud de propòsit general
  • A través del següent correu electrònic: arquitectura@alcoi.org