Notícies

Publicada el dia 13/06/2023
Exposició pública de l'nici de l'expedient del projecte “Reforma de l’edifici d’aparcaments subterranis i reposició de la zona verda en la coberta d’aquest inmoble recuperant el jardí de la Plaça de la Constitució (la Rosaleda) per al compliment de la STSJCV núm. 1504/20 (revisat)”

Ha començat el procés d'exposició pública de l'nici de l'expedient del projecte “REFORMA DE L’EDIFICI D’APARCAMENTS SUBTERRANIS I REPOSICIÓ DE LA ZONA VERDA EN LA COBERTA D’AQUEST INMOBLE RECUPERANT EL JARDÍ DE LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ (LA ROSALEDA) PER AL COMPLIMENT DE LA STSJCV NÚM. 1504/20 (REVISAT)”.

Projecte (pdf)

El període de consulta pública és des 7 fins al 21 de juny de 2023, termini en el qual la ciutadania  podrà fer aportacions, al·legacions i/o suggeriments sobre aquest tema per mitjà de:

  • Presentació d'instància en el registre general d'entrada de l'Ajuntament d'Alcoi (carrer Sant Llorenç, núm. 2, planta baixa). És necessari sol·licitar cita prèvia
  • A través de la seu electrònica municipal: sol·licitud de propòsit general
  • A través del següent correu electrònic: arquitectura@alcoi.org