Notícies

Publicada el dia 10/08/2023
Publicació de l’extracte de l’acord de la Junta de Govern d’Alcoi de data 13 de juliol de 2023 pel qual s’aproven les bases per a la convocatòria de subvencions a entitats veïnals d’Alcoi per al foment de la participació ciutadana (anualitat 2023).

En data 10 d’agost de 2023 s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Provínci d’Alacant l’extracte de l’acord de la Junta de Govern d’Alcoi de data 13 de juliol pel qual s’aproven les bases per a la convotaròria de subvencions a entitats veïnals d’Alcoi per al foment de la participació ciutadana (2023)
El termini per a la presentació de les sol·licituds comença el dia 11 d’agost i finalitza el 8 de setembre de 2023

Anunci de la publicació – BOP núm. 154 de 10/08/2023 (pdf)