Patrimoni Municipal

Banners

Expedients d'alienació per subhasta pública de béns propietat de l'Ajuntament.

Pleg de clausules

Sol·licitut

Anex II

Anex III