Promoció Econòmica

Taller d´ocupació FORMA´T ALCOI 2020

El programa Tallers d'Ocupació es configura com un programa mixte d'ocupació i formació que té per objecte millorar l´ocupabilitat de les persones desocupades a les quals va dirigit mitjançant la realització d'obres o serveis d'interés general i/o social que possibiliten a l'alumnat/treballador la realització d'un treball efectiu mitjançant el contracte per a la formació i l'aprenentatge, que juntament amb la formació professional per a l'ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

L'Ajuntament d'Alcoi iniciarà el 30 de desembre de 2020 el taller d'ocupació denominat TALLER D´OCUPACIÓ FORMA´T ALCOI dirigit a 10 alumnes treballadors i l'objecte d'actuació dels quals és realitzar i integrar operacions de suport administratiu i atenció a usuaris en diferents departaments municipals.

Les especialitats formatives a impartir seràn les següents:

  1.  ADGG0408 Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals (Certificat de Professionalitat de nivell 1).
  2.  ADGG0208 Activitats Administratives en la Relació amb el client (Certificat de Professionalitat de nivell 2).

Les persones destinatàries d’aquest programa hauran de complir els següents requisits mínims:

  1. Tindre vint-i-cinc anys o més.
  2. Ser desocupades, entenent-se com a tals les demandants d’ocupació no ocupades, registrades en Labora.
  3. Complir els requisits establits en la normativa d’aplicació per a formalitzar un contrato para la formación y el aprendizaje.

Amb caràcter general, i sempre que complisquen els requisits mínims exigits, tindran la consideració de col·lectius prioritaris:

DURACIÓ: 12 mesos.

SALARI: Salari Mínim Interprofessional.

CONTRACTE: Contracte per a la formació i l´aprenentatge.

AMB LA SUBVENCIÓ DE: LABORA, Servei Valencià d´Ocupació i Formació. Aquestes ajudes son susceptibles de cofinançar-se pel Fons Social Europeu.

Enllaç al tràmit

Acta número 2 10 de desembre de 2020

Acta número 3 16 de desembre de 2020 (PDA)

Acta número 4 17 de desembre de 2020 (PDA)

Acta número 5 17 de desembre de 2020 (Alumnes - treballadors)

Acta número 6 23 de desembre de 2020 (Alumnes - treballadors)_definitiva

Acta número 7 23 de desembre de 2020 (PDA) definitiva

Acta número 8 2 de març de 2021 (Personal docent)

Acta número 9 12 de març de 2021 (Baremació provisional personal docent)

Annex I Acta número 9 de 12 de març de 2021 (Baremació provisional personal docent)

Acta número 10 18 de març de 2021 (Baremació definitiva valoració mèrits personal docent)

Annex I Acta número 10 de 18 de març de 2021 (Baremació definitiva valoració mèrits personal docent)

Acta número 11 de 22 de març de 2021 (Acta definitiva procés selecció)

Acta número 12 de 26 de març de 2021 (Acta definitiva procés selecció personal docent alfabetització informàtica)

Acta número 13 de 12 de maig de 2021 (Acta selecció alumnat)

Bases generals selecció alumnat/treballador participant

Calendari orientatiu d'actuacions

Acta número 14 provisional d'alumnat treballador i convocatòria entrevistes

Acta número 15 provisional d'alumnat treballador

Acta número 16 definitiva d'alumnat treballador

Acta número 17 Sel.lecció Docent Mòdul Anglés