Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Procediments

 1. GENERAL
 2. DEMANDES EN HABITATGES
 3. ANIMALS ABANDONATS
 4. DENÚNCIES VIA PÚBLICA
 5. REGISTRE D'ANIMALS DE COMPANYIA I RAMADERIA
 6. DENÚNCIES PER MOSSEGADES D'ANIMALS
 7. LLICÈNCIES ADMINISTRATIVES. ANIMALS PERILLOSOS
 8. REGISTRE D'ANIMALS POTENCIALMENTE PERILLOSOS
 9. BENESTAR ANIMAL
 10. OBLIGACIONS DEL PROPIETARIS D'ANIMALS DE COMPANYIA
 11. INFRACCIONS A LES ORDENANCES MUNICIPALS SOBRE LA TINENÇA D'ANIMALS EN L'ENTORN HUMÀ
 12. SANCIONS DAVANT D'INFRACCIONS PROVADES DE LES ORDENANCES MUNICIPALS
 13. RECLAMACIONS, OPINIONS, SUGGERIMENTS...