Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Demandes en habitatges

Els ciutadans poden dirigir-se a la Regidoria de Salut Pública per a sol·licitar la possible actuació, per a la resolució d'una possible insalubritat urgent, per a l’actuació en habitatges de convivència humana, de propietat privada o administrativa.

El responsable de mantenir les condicions d’higiene i salubritat en un espai privat és el propietari, per la qual cosa l’Ajuntament actuarà en cas de negativa de neteja (existint un estat latent d’insalubritat) i entrada a l’immoble per part del denunciat, i sense tenir la seua voluntarietat per mitjà de la firma d’aquest. Amb la negativa voluntària a l’entrada a l’habitatge i la presentació de la corresponent documentació per a la tramitació de l’autorització d’entrada, per ordre judicial.

Per això, els afectats per una situació d’aquest tipus han de adreçar-se en primer lloc al propietari de l’habitatge perquè aquest arregle la situació. Els tècnics municipals, en col·laboració amb els professionals de les conselleries implicades i de cada zona, i el cos d’Agents de Policia Local, quan siga necessari, podran determinar, en cas de no posar-se d’acord les parts implicades, un informe de la situació en el moment de la inspecció. Segons la valoració que es realitze es dictarà una resolució perquè siguen adoptades les mesures d’esmena necessàries (com: desinfectar l’espai o tirar efectes insalubres).

Si hi haguera animals convivint a l’habitatge, es podrà determinar el seu decomís si així s’estima convenient. Tot allò que s’ha exposat, d’acord amb les distintes lleis existents:

 En el cas que la persona que dispose de l’habitatge no col·labore, es dictarà una resolució que ordene l’adopció de les mesures necessàries per al manteniment de la salubritat i que sol·licite, davant del jutjat corresponent, l’autorització d’entrada al domicili de la persona que no col•labore. Si el jutge ho autoritza, l’Ajuntament buscarà els mitjans possibles per a procedir a la neteja, desinfecció o desinsectació i retirada d’efectes, així com al decomís d’animals, si existeixen. És habitual contractar aquests serveis a empreses especialitzades i reclamar al responsable de la situació insalubre els costos de les actuacions realitzades i la potencial responsabilitat amb l’expedient sancionador, si procedeix.

Pot observar-se la complexitat del procés, especialment quan no hi ha col·laboració de les persones responsables de la situació de la possible insalubritat, ja que ens enfrontem a un procés de difícil solució, ja que, d’acord l’art. 18.2 de la Constitució espanyola, davant d’açò, només cap l’autorització judicial que, en alguna ocasió, resulta difícil d’obtenir perquè el testament judicial entén que preval la privacitat de la persona, la qual cosa allarga encara més la resolució del cas, i més si tenim en compte que l’Ajuntament no és una empresa de neteja i no pot estar actuant contínuament en un cas sense que totes les parts implicades prenguen solucions.

Com en molts altres aspectes de la vida, el cas ideal és el civisme en la nostra societat, amb la resolució del problema entre els particulars sense la intervenció de les autoritats, la qual cosa allarga encara més la resolució del cas.

De vegades, estes actuacions seran d’inici o final de tramitació d’expedients derivats des de o a altres organismes per a completar-los.
 

TRÀMITS