Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Denúncies per mossegades d'animals

 1. L’Ajuntament, en qualitat d’autoritat sanitària, té competència en el seguiment administratiu i sanitari de les mossegades (referent a l’animal mossegat o mossegador), tenint en compte sempre l’animal agressor. Amb aquest efecte, les ordenances municipals sobre la tinença d’animals en l’entorn humà destinen el títol VIII i hi indiquen el procediment que cal seguir quan es tinga constància d’una agressió per part d’un animal, siga a una persona o a un altre animal.

L’actuació municipal se centra en la localització del propietari de l’animal agressor, que haurà de seguir el protocol sanitari, establert per la legislació vigent, i aportar els resultats de l’observació antiràbica i el resultat del exàmen clìnic de comportament de l’animal. Al contrari, no intervindrà en els conflictes particulars derivats d’una agressió, independentment del tipus que siga, és dir, no serà part en una possible demanda de danys i perjudicis ocasionats per l’agressió d’un animal. Açò no és contrari a la imposició de les sancions administratives que es pogueren derivar d’una actuació negligent que produeix l’agressió.

És important assenyalar que un gos que ha ocasionat una agressió és considerat potencialment perillós, d’acord amb el procediment establit, però hi ha vegades en les quals, després del període d’observació sanitària, donades les característiques de l’animal, aquest ha de ser sacrificat i aquesta documentació també haurà d’aportar-se igualment al Departament de Sanitat.

TRAMITACIÓ

Es poden distingir tres formes d’obrir un expedient, pel Centre de Salut Pública d’Alcoi, que comunica l’assistència sanitària a una persona que ha sigut agredida, en què, si es coneix el propietari de l’animal agressor s’identifica, o bé a través d’una actuació de la Policia Local en els fets, declaració de la persona agredida o d’autoritat sanitària metge o veterinari.

 1. Comunicació de l’agressió per part del centre de salut pública:
  • Si es localitza i identifica el propietari de l’animal agressor, es comprova la seua filiació i la propietat de l’animal.
  • Se li notifiquen les obligacions sanitàries de sotmetre l’animal agressor a l’observació antiràbica i el exàmen clìnic de comportament del animal.
  • El propietari haurà d’aportar els certificats oficials dels resultats de l’observació al Departament de Sanitat de l’Ajuntament.
  • Es comunica al centre de salut pública el resultat de l’observació antiràbica.
  • Es determina la pèrdua de la condició d’animal agressiu si aquest ha superat el qüestionari de socialització o, en cas contrari, es notifica al propietari l’obligatorietat de tenir la llicència administrativa per a la tinença d’un animal potencialment perillós. També hi ha altres opcions, com donar-lo en adopció o, si realment és un animal que pot considerar-se un perill per a les persones i per a altres animals, el veterinari habilitat podrà aconsellar l’eutanàsia. Aquest serà l’últim extrem.
 2. Comunicació per part d’Intervenció de la Policia Local, declaració de la persona agredida o comunicació per part de qualsevol autoritat sanitària (metges o veterinaris)
  • Es requereix al propietari/posseïdor de l’animal el compliment de les obligacions sanitàries d’observació antiràbica i exàmen clìnic de comportament, així com la resta de tramitacions comunes que ha d'aportar al Departament de Sanitat.
  • Si del part d’intervenció es dedueix que ha incomplit la normativa vigent en matèria d’animals de companyia, d’animals potencialment perillosos o de les ordenances municipals s’incoarà un expedient donada la sanció davant els fets succeïts
 3. Comunicació per part  de la persona agredida o comunicació per part de qualsevol autoritat sanitària (metges o veterinaris)
  • Es requereix al propietari/posseïdor de l’animal el compliment de les obligacions sanitàries d’observació antiràbica i exàmen clìnic de comportament del animal, així com la resta de tramitacions comunes que ha d'aportar al Departament de Sanitat.
  • Si del part d’intervenció es dedueix que ha incomplit la normativa vigent en matèria d’animals de companyia, d’animals potencialment perillosos o de les ordenances municipals s’incoarà un expedient donada la sanció davant els fets succeïts