Saltar al contingut CASTELLANO - VALENCIÀ

Banners

Denúncies via púbica

Es distingueixen els tràmits següents:

TRAMITACIÓ

A) Denúncia per haver-hi brutícia a la via pública a causa del poc civisme de determinats ciutadans amb animals de companyia  Ordenança municipal sobre la tinença d’animals de companyia a l’entorn humà, Ordenança municipal d’higiene urbana, de l’Ajuntament d’Alcoi.

  1. Instància al Registre General de l’Ajuntament d’Alcoi amb l’explicació concreta del fets i la localització del problema. Si es coneix l’autor dels fets, s’identificarà o descobrirà i també el seu animal. Pot iniciar-se mitjançant una denuncia davant la Policia Local, requisit per a l’actuació trobar-lo al moment dels fets, de manera que es puga verificar la infracció i aplicar les ordenances municipals.
  2. Sempre es traslladen els fets als departaments implicats per intensificar la neteja viària del lloc, a la Policia Local i a possibles professionals actuants, i es podrà intensificar la vigilància i localitzar el possible infractor, la qual cosa pot derivar en sanció administrativa.

B)Denúncies per tinença d’animals solts (Ordenances sobre la tinença dels animals de companyia a l’entorn humà).

  1. Quan es té un animal inadequadament a la via pública, especialment quan comporta un risc o perill per al trànsit de persones o vehicles, s’iniciarà mitjançant una telefonada a emergències, al 112, sol•licitant l’actuació de la Policia Local, que verificarà els fets denunciats i expedirà l’atestat o el butlletí de denuncia al propietari/posseïdor de l’animal en el moment dels fets.

Si es troba un animal errant, es procedirà, en cas que siga possible, a la seua retenció i/o entreteniment fins que arribe la persona que se’n faça responsable, ja siga de l’entitat que porte la gestió de l’alberg caní o el representant d’algun cos de seguretat pública.

Per a fer aquesta actuació es tindrà en compte fer una denúncia a la Policia Local en què es donen totes les dades del trobament del gos, ja que aquests fets porten una possible sanció administrativa, que pot arribar a una multa de 6.000 € a 18.000 € al propietari/posseïdor de l’animal.

Horari de l’alberg caní:

contestador automàtic (650 579 108) i telefonant a la Policia Local (965537145/112) fora de l'horari d'atenció al públic de l'alberg.