Secretaria i Contractació

Està en: Àrees > Secretaria i Contractació

Secretaria i Contractació

Exped. Títol Adjudicatari
Tipus Proc. Licitació Dept. Import Data Formal. Vigència Data Final.
C.561 Concessió obra pública consistent en construcció i posterior explotació aparcament subterrani de rotació i transmissió dret ús places per a vehicles automòbils en C/Víctor Espinós d'Alcoi Grupo Generala de Servicios Integrales, proyectos medioambientales, construcciones y obras, SL
Concessió Obra Pública Obert Contractació Cànon anual per plaça: 20,00 euros 03/04/2006 40 anys prorrogables fins 60 03/04/2066
C.763-A Concessió de la gestió del servei públic del Mercat de la Zona Nord d'Alcoi Mercat Zona Nord SL
Gestió serveis Obert Contractació 6.011,00 euros 04/07/2013 50 anys 04/07/2063
C.433 Construcció i posterior explotació de l'aparcament subterrani de rotació per a vehicles automòbils en l'àrea de la Plaça de la Constitució d'Alcoi UTE Rosaleda
Concessió Obra Pública Obert Contractació Canon per plaça/any: 12,02 euros 21/09/2001 50 anys 21/09/2051
C.413 Servei Públic de Transport Urbà de Viatgers en la Ciutat d'Alcoi Transporte Urbano de Autobuses de Alcoy SA
Gestió serveis Obert Contractació 167.231,62 euros 08/02/2000 20 anys, amb possibilitat de 3 prórrogues de 10 anys 08/02/2050
C.412 Gestió Mercat de Sant Roc d'Alcoi Mercat de Sant Roc AIE
Gestió serveis Obert Contractació 18.030,36 euros 24/06/1999 50 anys 24/06/2049
C.647 Concessió ús privatiu per a cafeteria-bar RESTAURANTES McDONALD'S S.A.
Altres Obert Contractació 42.000,00 03/12/2007 25 anys 03/12/2032
C.598 Servei de Bar-Cafeteria, per mitjà de construcció i explotació de quiosc en el passeig de Cervantes d'Alcoi Benlloch Foods 2010 SLU
Altres Obert Contractació 2.000,00 euros 13/12/2005 25 anys 13/12/2030
C.545 Servei de Bar-Restaurant en el paratge de la Font Roja d'Alcoi Alejandro Vázquez López
Altres Negociat sense publicitat Contractació 3.000,00 euros 22/10/2004 5 anys, amb possibilitat de 4 pròrrogues de 5 anys 22/10/2029
C.511 Gestió indirecta de l'explotació d'unes quantes parades de la planta reformada del Mercat de Sant Mateu d'Alcoi Lucía Miró Almarche
Gestió serveis Obert Contractació 10.001,00 euros 28/04/2003 25 anys 28/04/2028
C.490 Gestió planta reformada del Mercat de Sant Mateu d'Alcoi Mercat Central d'Alcoi AIE
Gestió serveis Obert Contractació 15.025,00 euros 06/03/2002 25 anys 06/03/2027
C.839 Explotació de quiosc bar xurrería en la Plaça de la Constitució (Rosaleda) María Teresa Vivar Reyes
Altres Obert Contractació canon 8.000 euros 07/12/2012 10 anys 07/12/2022
C.925-A PRESTACIÓ DEL SERVICI DE NETEJA I MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM T.M. ALCOI U.T.E. FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. Y FCC AQUALIA, S.A.
Serveis Obert Contractació 896.097,44 € IVA Inclòs 26/07/2018 4 ANYS 26/07/2022
C.1025 PRESTACIÓ DEL SERVICI D'IMPRESSIÓ, FOTOCOPIAT, ESCANEJAT I REMISSIÓ PER FAX AJ. ALCOI RICOTEC, S.L.
Serveis Obert Contractació 168.108,08 € IVA inclòs 05/07/2018 4 anys 05/07/2022
C.951 SERVEI RECOLLIDA RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA VIÀRIA FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A
Serveis Obert Contractació 4264703,37 EUROS/ANY (IVA INCLÒS) 10/05/2018 QUATRE ANYS 14/05/2022
C.996 SERVEI DE MANTENIMENT DE LES APLICACIONES DE COMPTABILITAT, NÒMINES, GESTIÓ DE PATRIMONI, FIRMA ELECTRÒNICA I RESTA AYTOS SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L.U
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 57759,69 EUROS (IVA INCLOS) 01/03/2018 4 ANYS 01/03/2022
C.975 Personalització de les eines i el Back Office de gestió de l'Ajuntament d'Alcoi ADSALSA PUBLICIDAD, S.L.
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 33.807,40 euros (per a les dos anualitats) IVA inclós. IVA 5.867,40 euros 30/08/2018 Dos anys 30/08/2020
C.1027 SERVICI DE MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS D'HERBA ARTIFICIAL DE LA CIUTAT D'ALCOI TECNIVERD 4, S.L.
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 13.158,75 € - IVA inclòs 08/06/2018 2 anys 08/06/2020
C.902 SERVEI DE TRACTAMENT DE DESCONTAMINACIÓ I BAIXA DEFINITIVA DELS VEHÍCLES ABANDONAT CONSIDERATS COM A RESIDUS SÒLIDS GESTIÓN INTEGRAL DE VEHÍCULOS CORDOBÉS, S.L.
Serveis Obert Contractació Vehícles tipo A:203 euros. Vehícles tipo B: 27 euros. Vehícles tipo C: 306 euros. 01/06/2018 2 ANYS. Prorrogable 2 anys més 01/06/2020
C.712 Estacionament limitat i controlat ORA DORNIER, S.A.
Serveis Obert Contractació 26% sobre la recaptació obtinguda 12/05/2010 8 anys + prórroga 2 anys 12/05/2020
C.1015 ASSESSORAMENT JURÍDIC I DEFENSA JUDICIAL NOGUERA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.
Serveis Obert Contractació 48.400 EUROS ANUALS (IVA INCLÒS) 26/04/2018 2 ANYS 26/04/2020
C.955-A SERVEIS D'ASSISTÈNCIA I MANTENIMENT INTEGRAL DEL TEATRE CALDERON COLABORADORES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, S.L.
Serveis Obert Contractació 370000 EUROS IVA INCLÒS 09/04/2018 2 ANYS 12/04/2020
C.945 SERVEI D'ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DEL MUNICIPI D'ALCOI 2016-2025 ENERLIS TECHNOLOGY, S.L.
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 42.108,00 euros IVA inclòs. IVA 7.308,00 euros (21%) 21/02/2017 2 ANYS. Prorrogable per 1 any més 21/02/2020
C.980 SERVEI DE MANTENIMENT VARIES APLICACIONS DE GESTIÓ INSTAL·LADES EN L'AJUNTAMENT T-SYSTEM ITC IBERIA, S.A.AU
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 56308,77 EUROS IVA INCLÒS 01/12/2017 2 ANYS 01/12/2019
C.1018 DIRECCIÓ FACULTATIVA, DIRECCIÓ EN EXECUCIÓ I COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT OBRES DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L'ILLA DE RODES" EFEALCUBO ARQUITECTURA, S.C.P.
Serveis Obert Contractació 6.050,00 € IVA Inclòs 21/06/2018 15 mesos 22/09/2019
C.958 ASSEGURANCES A TOT RISC DE DANYS MATERIALS I RESPONSABILITAT CIVIL MAPFRE ESPAÑA, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
Serveis Obert Contractació 169.800 euros 12/07/2017 2 anys. Prorrogable 2 anys més 17/07/2019
773.09.00033/18 ADQUISICIÓ DE BANCS DE FUSTA PER A AV HISPANITAT BENITO URBAN, S.L.U.
Subminist. Menor I.G.S. 25/06/2018 18/06/2019
773.10.00049/18 MODIFICACIÓ DE LA RASANT EN LA C/ MONTGÓ PER AL NOU RECORREGUT DEL BUS EN EL BARRI DE BATOI TELMEX TECNOLOGICA GENERAL 21, S.L.
Obres Menor I.G.S. 32.000,00 € 25/06/2018 22/05/2019
773.09.00020/17 ACCESSIBILITAT AL PARC VIADUCTE EN PASSEIG OVIDI MONTLLOR GUEROLA ARIDOS Y HORMIGONES, S.L.
Obres Menor I.G.S. 26.649,16 € 25/06/2018 22/05/2019
773.04.00040/16 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN PASSOS DE VIANANTS DE LA PL D'ESPANYA, C/ SANT LLORENÇ, C/ SANT NICOLAU I C/ SANT TOMÀS GUEROLA ARIDOS Y HORMIGONES, S.L.U.
Obres Menor I.G.S. 20.282,98 € 25/06/2018 22/05/2019
773.10.00193/12 REPARACIÓ DE VORERES I MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN LA C/ CASIMIRO BARELLO MORELLO ALICASER, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Obres Menor I.G.S. 20.100,00 € 25/06/2018 21/05/2019
773.10.00081/18 MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM EN CARRETERA BANYERES ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.
- Menor I.G.S. 10.885,16 € 21/05/2018 21/05/2019
773.05.00007/18 COL·LOCACIÓ DE PROTECCIONS LATERALS EN CAMÍ FÀBRICA D'ESCALÓ ENFRONT DEL MOLÍ D'ALBORS CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MURO 1953, S.L.
Obres Menor I.G.S. 5.711,20 € 25/06/2018 18/05/2019
773.09.00022/18 SUBMINISTRAMENT DE TUBS PER AL CEE TOMAS LLACER INNOVACIÓN EN SOLUCIONES, S.L.
Subminist. Menor I.G.S. 11.524,16 € 25/06/2018 18/05/2019
773.19.00024/18 REPARACIÓ DE BARANES METÀL·LIQUES PONT VIADUCTE CANALEJAS PROYECTOS Y SUBCONTRATAS, S.L.
Obres Menor I.G.S. 5.795,90 € 25/06/2018 10/05/2019
773.10.00114/17 REASFALTAT DEL CARRER BANYERES DE MARIOLA EN EL BARRI DE BATOI PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
Obres Menor I.G.S. 29.885,79 € 25/06/2018 08/05/2019
773.09.00029/18 OBRES DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT EN EL CENTRE DE MAJORS DE LA C/ OLIVER CANTÓ OBRAS, S.L.
Obres Menor I.G.S. 10.886,30 € 25/06/2018 07/05/2019
773.19.00023/18 REPARACIÓ PLATAFORMES PASSAREL·LES BOVEDES EN AV ALAMEDA AMB C/ POETA JOAN VALLS I C/ POETA JOAN VALLS AMB C/ DOCTOR SEMPERE METÁLICAS CRIADO, S.L.
Obres Menor I.G.S. 9.655,80 € 25/06/2018 07/05/2018
C.923 SERVEIS ADMINISTRATIUS COMPLEMENTARIS DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI CAPACIS, S.L.
Serveis Obert Contractació 53.576,14 euros IVA inclòs. IVA 9.298,34 euros (21%) 02/05/2017 2 anys. Prorrogable 1 any més 02/05/2019
773.15.00020/18 LLOGUER CAMIÓ PLATAFORMA ELEVADORA PER AL SERVEI ELÈCTRIC (DOS MESOS) GAS ESPAÑA SERVICIOS DE MAQUINARIA, S.L.
Serveis Menor I.G.S. 4.598,00 € 25/06/2018 20/04/2018
773.10.00045/18 MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL CARRER ELS PLANS EN POLÍGON INDUSTRIAL BATOI CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MURO 1953, S.L.
Obres Menor I.G.S. 10.762,38 € 06/03/2018 06/03/2019
C.997 EXECUCIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL CARRER NA SAURINA D'ENTENÇA CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Obres Obert Contractació 1459134,08 € IVA INCLÒS 26/03/2018 ONZE MESOS 28/02/2019
773.10.00040/18 REPARACIÓ DE DESPERFECTES EN EL CONSERVATORI DE MÚSICA I DANSA D'ALCOI PROYECTOS Y SUBCONTRATAS, S.L.
Obres Menor I.G.S. 10.770,21 € 26/02/2018 26/02/2019
773.17.00005/18 REPARACIONS EN FOSSA PER DESPRENIMENTS DE TERRA EN CEMENTERI MUNICIPAL ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.
Obres Menor I.G.S. 8.167,50 € 21/02/2018 21/02/2019
773.10.00034/18 REPARACIÓ VORERA DE C/ SANT MIQUEL ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.
Obres Menor I.G.S. 9.313,37 € 21/02/2018 21/02/2019
773.10.00032/18 REPARACIÓ DE CARRER EN PARTIDA POLOP ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.
Obres Menor I.G.S. 8.822,94 € 19/02/2018 19/02/2019
773.19.00003/18 ADQUISICIÓ MATERIAL PER A REPARACIÓ DE VORERES CERAMICA DEL MOLINAR, S.L.
Subminist. Menor I.G.S. 10.659,66 € 19/02/2018 19/02/2019
773.17.00004/18 ADQUISICIÓ MATERIALS PER A SOTERRAMENT VIUDA DE JUAN PEREZ AURA, S.L.
Subminist. Menor I.G.S. 4.994,15 € 19/02/2018 19/02/2019
773.15.00011/18 ADEQUACIÓ CABLEJAT SEMAFÒRIC ENTRE PONT DE SAN ROQUE I POLÍGON INDUSTRIAL COTES BAIXES ALARM PLUS CENTRALIZACION Y SEGURIDAD, S.L.L.
Serveis Menor I.G.S. 14.448,57 € 19/02/2018 19/02/2019
773.09.00016/18 ADQUISICIÓ I INSTAL·LACIÓ D'UNA PLATAFORMA SALVAESCALERAS PER A LOCAL MUNICIPAL DE C/ SANT FRANCESC, 38 ASCENSORES PERTOR, S.L.
Subminist. Menor I.G.S. 10.165,21 € 16/02/2018 16/02/2019
773.04.00003/17 REPARACIÓ DE DANYS PATITS EN EL PARC DE CERVANTES AL GENER DE 2017 VIVERS LA BARONIA, S.L.
Obres Menor I.G.S. 35.259,53 € 15/02/2018 15/02/2019
773.10.00029/18 ACTUACIONS DIVERSES EN PLAÇA AL-AZRAQ CANTO OBRAS, S.L.
Obres Menor I.G.S. 7.411,24 € 15/02/2018 15/02/2019
773.17.00001/18 GESTIÓ DE RESIDUS, TANT INDUSTRIALS COM DE RUNES, EN EL CEMENTERI MUNICIPAL SANT ANTONI ABAD RECICLANT I RECUPERANT, S.L.
Serveis Menor I.G.S. 10.672,20 € 14/02/2018 14/02/2019
773.15.00009/18 OBERTURA RASA I REPOSICIÓ PER A REPARACIONS ENLLUMENAT I ALTRES SERVEIS ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.
Obres Menor I.G.S. 6.216,38 € 14/02/2018 14/02/2019
773.16.00008/18 REPARACIÓ ALARMA DEL CP HORTA MAJOR ALARM PLUS CENTRALIZACION Y SEGURIDAD, S.L.L.
Serveis Menor I.G.S. 8.011,10 € 12/02/2018 12/02/2019
773.16.00009/18 REPARACIÓ ALARMA DEL CP MIGUEL HERNÁNDEZ ALARM PLUS CENTRALIZACION Y SEGURIDAD, S.L.L.
Serveis Menor I.G.S. 3.423,89 € 12/02/2018 12/02/2019
773.15.00007/18 REPOSICIÓ DE CABLE A SERELLES SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.
Subminist. Menor I.G.S. 10.856,60 € 12/02/2018 12/02/2019
773.15.00008/18 SUBSTITUCIÓ LLUMS ESGOTADES ENLLUMENAT PÚBLIC SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.
Subminist. Menor I.G.S. 20.250,06 € 12/02/2018 12/02/2019
773.09.00011/18 REDACCIÓ DEL PLA DIRECTOR D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI AZIGRENE CONSULTORES, S.L.
Serveis Menor I.G.S. 15.430,00 € 06/02/2018 06/02/2019
773.19.00030/16 SERVEI DE SEGUIMENT I CONTROL DE LA FACTURACIÓ ENERGÈTICA AZIGRENE CONSULTORES, S.L.
Serveis Menor I.G.S. 10.890,00 € 06/02/2018 06/02/2019
773.09.00025/17 OBRES DE REPARACIÓ D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DEL PONTÓ DE SANT JAUME ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.
Obres Menor I.G.S. 43.846,76 € 05/02/2018 05/02/2019
773.10.00019/18 TREBALLS EN COL·LECTOR DE CARRER RIGOBERTO ALBORS RODES, INGENIERIA DE RECURSOS NATURALES, S.L.P.
Obres Menor I.G.S. 5.432,90 € 05/02/2018 05/02/2019
C.998 DIRECCIÓ DE L'OBRA REPAVIMENTACIÓ DE CALÇADA I VORERES EN ELS CARRERS "B" I "G" DEL P.I. COTES BAIXES INGENIERIA CIVIL Y TECNOLOGÍA DEL MEDITERRÁNEO, S.L.
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 7.018,00 € 27/11/2017 2 MESOS I UNA SETMANA MÉS EL PERIODE DE GARANTIA (1 ANY) 03/02/2019
773.15.00004/18 REPOSICIÓ DE CABLE ESCALES DE C/ BALMES SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.
Subminist. Menor I.G.S. 4.421,34 € 01/02/2018 01/02/2019
773.15.00002/18 SERVEI DE REVISIÓ DIÀRIA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC (DES DE GENER FINS A ABRIL DE 2018) SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.
Serveis Menor I.G.S. 15.488,00 € 23/01/2018 23/01/2019
773.16.00006/18 MANTENIMENT DE RETIMBRES D'EXTINTORS 2018 OBIOL Y MONLLOR, S.L.
Serveis Menor I.G.S. 2.194,61 € 23/01/2018 23/01/2019
773.16.00005/18 MANTENIMENT DE SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN EDIFICIS MUNICIPALS 2018 OBIOL Y MONLLOR, S.L.
Serveis Menor I.G.S. 7.892,23 € 23/01/2018 23/01/2019
773.16.00004/18 MANTENIMENT DE SISTEMES D'ALARMES D'INTRUSIÓ EN EDIFICIS MUNICIPALS 2018 ALARM PLUS CENTRALIZACION Y SEGURIDAD, S.L.L.
Serveis Menor I.G.S. 7.056,72 € 23/01/2018 23/01/2019
773.16.00003/18 MANTENIMENT I REVISIÓ D'INSTAL·LACIONS DE BT DE LOCALS PÚBLICA CONCURRÈNCIA 2018 RAFAEL RUIZ MEDINA
Serveis Menor I.G.S. 9.982,50 € 23/01/2018 23/01/2019
773.16.00002/18 MANTENIMENT DELS ASCENSORS D'EDIFICIS MUNICIPALS 2018 PECRES, S.L.U.
Serveis Menor I.G.S. 9.852,50 € 23/01/2018 23/01/2019
773.16.00001/18 MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ D'EDIFICIS MUNICIPALS 2018 JUSOL INSTALACIONES, S.L.
Serveis Menor I.G.S. 17.768,30 € 23/01/2018 23/01/2019
773.15.00001/18 MANTENIMENT I REVISIÓ DE CENTRES DE TRANSFORMACIÓ 2018 RAFAEL RUIZ MEDINA
Serveis Menor I.G.S. 2.178,00 € 23/01/2018 23/01/2019
C.1021 REDACCIÓN PROJECTE REORDENACIÓ VIÀRIA DE GLORIETA PARTIDA A COMPLETA EN ACCÉS NORD-AVGDA.VALÈNCIA INGENIERIA CIVIL Y TECNOLOGIA DEL MEDITERRANEO, S.L.
Serveis Obert Contractació 21659 EUROS (IVA INCLÒS) 13/09/2018 4 MESOS 21/01/2019
Ref.: 2018/5801-5802 HONORARIS REALITZACIÓ PROJECTE ADEQUACIÓ ZONA VERDE POLÍGON COTES BAIXES COM A ZONA RECREATIVA POLIVALENT TEROL LÓPEZ, JORGE
Serveis Menor I.G.S. 6.836,50 € 22/05/2018 31/12/2018 01/01/2019
Ref. 2018/1831 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GESPA ARTIFICIAL A LA ZONA DEL QUIOSC I DELS JOCS DEL PARC DE CERVANTES (JARDINS) EXCAVACIONES RAFA COLL, SL
Subminist. Menor I.G.S. 10.335,75 € 15/02/2018 31/12/2018 01/01/2019
Ref. 2018/1846 SUBMINISTRAMENT ELEMENTS (MALLA, PORTA, ETC.) DELIMITACIÓ ZONA VERDA AL CARRER BARBACANA (JARDINS) DE LA CALLE SOLIVELLA MIGUEL ANGEL
Subminist. Menor I.G.S. 4.410,45 € 15/02/2018 31/12/2018 01/01/2019
Ref. 2018/1538 TREBALLS MENSUALS DE MANTENIMENT DE L'EDAR DE LA FONT ROJA, 1R SEMESTRE 2018 FCC AQUALIA, SA
Serveis Menor I.G.S. 3.797,27 € 07/02/2018 30/06/2018 01/01/2019
Ref. 2018/1732 APORTACIÓ ARENA I REPOSICIÓ RASTELL ÀREA JOCS INFANTILS DE LA ZONA DEL RIU RIQUER (JARDINS) VIVERS LA BARONIA, SL
Serveis Menor I.G.S. 10.228,98 € 13/02/2018 31/12/2018 01/01/2019
Ref. 2018/636 COORDINACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA ZONA DEL PARC DEL ROMERAL AFECTADA PEL TEMPORAL CUENCA PEREZ FRANCISCO JAVIER
Serveis Menor I.G.S. 2.541,00 € 17/01/2018 31/12/2018 01/01/2019
Ref.: 2018/6037 SUBMINISTRAMENT MATERIALS D'OBRA PER A LA MILLORA DE VORERES I PAVIMENTS CONTENEDORES JOSAN, SL
Subminist. Menor I.G.S. 10.254,19 € 18/06/2018 31/12/2018 01/01/2019
Ref. 2018/1986 ADEQUACIÓ DE L'ENLLUMENAT DE LA PISTA D'SKATE AL LLIT DEL RIU (JARDINS) SOCIBERICA CONSTRUCCELECTRICAS, SA
Obres Menor I.G.S. 4.007,25 € 19/02/2018 31/12/2018 01/01/2019
Ref. 2018/1978-1979 CREACIÓ SÒL SEGURETAT AMB PAVIMENT CONTINU A LA ZONA DE JOCS DEL PASSEIG JUANA MORENO (JARDINS) JOGG MANTENIMIENTO, SL
Obres Menor I.G.S. 24.717,88 € 19/02/2018 31/12/2018 01/01/2019
Ref. 2018/857 REPARACIÓ I ADEQUACIÓ ELEMENT DEL PARC INFANTIL SITUAT AL LLIT DEL RIU (JARDINS) OUTDOOR DEPORTE AVENTURA Y NATURALEZA, SL
Serveis Menor I.G.S. 9.117,35 € 19/01/2018 31/12/2018 01/01/2019
Ref.: 2018/6112 SUBMINISTRAMENT MATERIALS PER A REPARACIÓ DE JOCS INFANTILS EN DIVERSOS PUNTS DE LA CIUTAT RUEDAS LLOPIS, SL
Subminist. Menor I.G.S. 4.971,04 € 29/05/2018 31/12/2018 01/01/2019
Ref. 2018/1637 TREBALLS DE MILLORA I MANTENIMENT DE LA ZONA DE JOCS DEL PARC DE BATOI (JARDINS) CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTÍNEZ, SL
Obres Menor I.G.S. 39.788,74 € 12/02/2018 31/12/18 01/01/2019
Ref. 2018/1620 TREBALLS DE MILLORA I MANTENIMENT A LA PLAÇA DEL PINTOR GISBERT «PARTERRE» (JARDINS) ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, SL
Obres Menor I.G.S. 53.856,71 € 09/02/2018 31/12/18 01/01/2019
Ref.. 2018/1538 TREBALLS MENSUALS DE MANTENIMENT DE L’EDAR FONT ROJA, 1R SEMESTRE DE 2018 FCC AQUALIA, SA
Serveis Menor Medi Ambient 3.797,27€ 07/02/2018 30/06/18 01/01/2019
Ref.: 2018/5460 OBRA DE CONDICIONAMENT I MILLORA DEL PARC DE LA FONT DE L'HORTA A ALCOI EXCAVACIONES RAFA COLL, SL
Obres Menor I.G.S. 41.528,49 € 18/05/2018 31/12/2018 01/01/2019
Ref.: 2018/4989 HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE "EIX MUNICIPAL CICLE-VIANANT BATOI-NORD" VECTIA INGENIERIA, SLU
Serveis Menor I.G.S. 17.545,00 € 18/05/2018 31/12/2018 01/01/2019
C.1035 FOMENT I PROMOCIÓ DE LA IMATGE DE LA CIUTAT D'ALCOI PATIM ALCODIAM SALESIANO
Altres Negociat sense publicitat Contractació 80.000 € IVA Inclòs 22/05/2018 Fins 31/12/2018 31/12/2018
C.1042 OBRES REPAVIMENTACIÓ C/SANT JAUME I ADEQUACIÓ SOLARS APARCAMENTS C/VERGE D'AGOST CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTINEZ, S.L.
Obres Obert Contractació 81224,88 EUROS IVA INCLÒS 20/09/2018 2 MESOS DES DE LA SIGNATURA ACTA COMPROVACIÓ REPLANTEIG 31/12/2018
C.1036 MILLORA EN UNS QUANTS CARRERS DEL BARRI DELS CLOTS SIGMA INFRAESTRUCTURAS, S.L.
Obres Obert Contractació 114.925,06 Euros - IVA Inclòs 13/09/2018 2 MESOS DES DE L'ACTA DE REPLANTEJAMENT 31/12/2018
C.938 OBRES DE PASAREL·LA PEATONAL SOBRE EL BARRANC FONDO ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS D'ALCOI I COCENTAINA SENDA DESARROLLO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE, S.L.
Obres Obert Contractació 92565 € IVA INCLOS 16/08/2018 2 MESOS DES DE LA DATA DE LA FIRMA DE L'ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 30/12/2018
771.07.00005/13 Demolició finca situada al carrer d'Alcassares, núm. 3 Esdal, S.L.
Obres Menor Urbanisme 13079,62€ (21% d'IVA inclòs) 08/06/2018 Fins que s'acaben els treballs 19/12/2018
2018/11728 Desenvolupament de la campanya de Pressupostos Partcipatius per a l'any 2019 Cra360, S.L.
Serveis Menor Participació Ciutadana 3.569,50€ 14/06/2018 6 - 7 mesos aproximadament 17/12/2018
771.07.00005/17 Demolició dels immobles núms. 15 i 17 del carrer del Camí Grupo Realnova del Mediterráneo, S.L.
Obres Menor Urbanisme 22372,90€ (21% d'IVA inclòs) 08/06/2018 Fins que s'acaben els treballs 13/12/2018
C.1030 REDACCIÓ PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRES ADEQUACIÓ I REHABILITACIÓ DE FAÇANES I COBERTES GRUP SANT JORDI JOSE JORNET ARQUITECTO SLPU
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 41019 EUROS (IVA INCLÒS) 04/05/2018 VUIT MESOS 06/12/2018
C.919 SERVICI POSTAL DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI. LOTE I SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A.
Serveis Obert Contractació 137.959,81 euros IVA inclós 01/12/2016 2 ANYS. Prorrogable 2 anys més 01/12/2018
773.09.00079/17 MILLORA DE LA FUSTERIA EN L'EDIFICI DELS SERVEIS SOCIALS SITUATS EN LA C/ EL CAMÍ 40 A ALCOI DIMAL SISTEMAS, S.L.
Obres Menor I.G.S. 33.534,99 € 28/11/2017 28/11/2018
773.09.00074/17 MILLORA ACCESSOS DE VIANANTS AL POLÍGON INDUSTRIAL DE LA BENIATA AGROENTORNO, S.L.
Obres Menor I.G.S. 54.003,81 € 21/11/2017 21/11/2018
773.09.00075/17 MILLORA DEL CENTRE DE GESTIÓ DE RESIDUS DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE LA BENIATA VIVERS LA BARONIA, S.L.
Obres Menor I.G.S. 57.794,71 € 21/11/2017 21/11/2017
773.09.00009/16 SUBMINISTRAMENT DE 197 LÍMITS ARQUITECTÒNICS PER AL PONT DE SANT JORDI INDUSTRIAL BREINCO, S.A.
Subminist. Menor I.G.S. 20.987,45 € 20/11/2017 20/11/2018
773.09.00073/17 MILLORA DE VORERES EN C/ ALACANT CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MURO 1953, S.L.
Obres Menor I.G.S. 32.700,07 € 20/11/2017 20/11/2018
773.09.00069/17 OBRES DE CONDICIONAMENT I MILLORA DE SOLAR COM A ESPAI PÚBLIC ENJARDINAT ENTRE ELS CARRERS DE SANT JOAN I BARBACANA ESDAL, S.L.
Obres Menor I.G.S. 46.464,00 € 20/11/2017 20/11/2018
773.09.00063/17 RENOVACIÓ DEL PAVIMENT ASFÀLTIC DE L'AV ELX DES DELS NÚMEROS 1 AL 15 I DE C/ EL CAMÍ DES DELS NÚMEROS 105 AL 93 GUEROLA TRANSER, S.L.U.
Obres Menor I.G.S. 60.115,56 € 16/11/2017 16/11/2018
773.04.00046/16 RECONSTRUCCIÓ DEL MUR DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT EN LA CRTA. MOLINAR NÚMEROS 109-111 ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.
Obres Menor I.G.S. 32.911,09 € 14/11/2017 14/11/2018
773.09.00068/17 RECONDICIONAMENT DE LA SALA TALLER I MAGATZEM EN SALA DE LECTURA INFANTIL DE LA BIBLIOTECA CENTRAL EN LA CASA DE LA CULTURA CANTÓ OBRAS, S.L.
Obres Menor I.G.S. 29.270,84 € 13/11/2017 13/11/2018
C.1040 IMPLANTACIÓ DE PARADES SOTA DEMANDA EN ZONES AILLADES ELECNOR, S.A.
Subminist. Obert Contractació 39407,57 EUROS IVA INCLOS 20/09/2018 50 DIES NATURALS 10/11/2018
C.927 PROGRAMA D'ATENCIÓ A ALUMNES AMB RISC D'EXCLUSIÓ ESCOLAR Maria del Castillo Martínez Nieto
Serveis Obert Contractació 18.414 euros IVA exclòs 07/11/2017 Prorrogat 1 ANY 06/11/2018
773.12.00001/17 NOVA XARXA DE SANEJAMENT EN EIX 2 DE C/ CALDERA DEL GAS TECNICALIA 24, S.L.
Obres Menor I.G.S. 52.400,00 € 26/10/2017 26/10/2018
773.09.00059/17 MILLORA DE L’ACCÉS AL POLÍGON INDUSTRIAL DE COTES ALTES ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.
Obres Menor I.G.S. 19.540,00 € 16/10/2017 16/10/2018
773.13.00039/17 MILLORA ZONA VERDA I COL·LOCACIÓ ELEMENTS BIOSALUDABLES EN EL POLÍGON COTES ALTES JOGG MANTENIMIENTO, S.L.
Obres Menor I.G.S. 14.627,69 € 06/10/2017 06/10/2018
773.13.00034/17 OBRA DE MILLORA EN ROTONDA ACCÉS I DE L'ARBRATGE D'ALINEACIÓ POLÍGON COTES BAIXES A ALCOI CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTINEZ, S.L.
Obres Menor I.G.S. 38.327,20 € 06/10/2017 06/10/2018
C.1013 OBRES D'EJECUCIÓ I MANTENIMENT DE L'ILLA DE RODES VICTOR TORMO, S.L.
Obres Obert Contractació 213.117,30 euros IVA inclòs. IVA 36.987,30 euros 28/06/2018 3 mesos 05/10/2018
773.09.00058/17 SEPARATA DE TRAÇAT PER A PROJECTE DE CONSTRUCCIO DE GLORIETA EN ACCES SUD DES D'ALACANT A ALCOI FRANCISCO JAVIER CUENCA PEREZ
Serveis Menor I.G.S. 2.964,50 € 20/09/2017 20/09/2018
773.09.00053/17 RENOVACIÓ DEL PAVIMENT DE LA C/ SANT TOMÀS GUEROLA TRANSFER, S.L.U.
Obres Menor I.G.S. 37.109,24 € 27/09/2017 14/09/2018
773.09.00010/17 ACCESSIBILITAT EN LA RUTA DE LA VOLTA ALS PONTS A ALCOI ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.
Obres Menor I.G.S. 52.500,00 € 27/09/2017 14/09/2018
773.03.00360/17 TREBALLS DE CONSERVACIÓ I MILLORA EN SOLAR DE CRTA. ALACANT CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTINEZ, S.L.
Obres Menor I.G.S. 10.855,64 € 27/09/2017 12/09/2018
C.1041 ADQUISICIÓ EN PROPIETAT DE DOS TURISMES ELÈCTRICS PER A LA FLOTA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENT D'INSPECCIÓ GENERAL DE SERVICIS LEVANTINA 2000 DE AUTOMOCIÓN, S.A.
Subminist. Obert Contractació 39.190 IVa inclòs 09/08/2018 Termini d'entrega 30 dies 10/09/2018
773.09.00057/17 INSTAL·LACIÓ NOU HIDRANT PUJADA A LA FONT ROJA I MILLORA I REPARACIÓ DE L'EXISTENT EN C/ FILÀ BERBERISCOS DEL POL. IND. LA BENIATA FCC AQUALIA, S.A.
Obres Menor I.G.S. 8.934,33 € 27/09/2017 07/09/2018
C.917 SERVEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS (VIGILANCIA DE LA SALUT) DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI VALORA PREVENCIÓN S.L.
Serveis Obert Contractació 21.334,00 IVA exclòs 31/08/2016 2 anys. Prorrogable per 1 any més. 31/08/2018
773.19.00056/17 INSTAL·LACIÓ SISTEMA D'ALARMA EN GRAU 3 EN EDIFICIS CASA CULTURA ALARM PLUS CENTRALIZACIÓN Y SEGURIDAD, S.L.
Subminist. Menor I.G.S. 7.435,49 € 27/09/2017 21/08/2018
C.1031 FABRICACIÓ I INSTAL·ACIÇO DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES RETROIL·LUMINADES PONT SANT JORDI C.1031 MON UNIC, S.L.U
Subminist. Obert Contractació 86.817,50 euros (IVA INCLÒS) 12/07/2018 30 DIES 16/08/2018
C.1009 DIRECCIÓ FACULTATIVA, DIRECCIÓ EN EXECUCIÓ I COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT OBRES MILLORES XARXA DRENATGE P.I. SANT BENET OFICINA TÉCNICA TES, S.L.
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 2.996,93 € IVA Inclòs 13/06/2018 2 mesos 13/08/2018
773.10.00096/17 PAS DE VIANANTS EN AV ANDALUSIA (JUNT C/ ENGINYER COLOMINA RADUAN) ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S.L.
Obres Menor I.G.S. 7.078,50 € 28/09/2017 26/07/2018
773.10.00260/16 ACCESSIBILITAT PER ALS VIANANTS EN DIVERSOS CARRERS DE LA ZONA NORD DE LA CIUTAT CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTINEZ, S.L.
Obres Menor I.G.S. 23.861,20 € 28/09/2017 26/07/2018
773.10.00059/16 REPARACIONS A REALITZAR EL TRINQUET D'ALCOI JUAN JOSE GISBERT SEGURA
Obres Menor I.G.S. 8.318,75 € 28/09/2017 25/07/2018
773.09.00048/17 HONORARIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES DE MILLORA DEL VIAL PERIMETRAL D'ACCÉS A LES NAUS MES ANTIGUES DEL POL. IND. COTES ALTES A ALCOI INGEMIA OFICINA TECNICA, S.L.U.
Serveis Menor I.G.S. 508,20 € 28/09/2017 20/07/2018
773.15.00006/17 HONORARIS A.T. COORDINADOR SEGURETAT I SALUT OBRA SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR EXISTENT EN POLÍGON INDUSTRIAL SANTIAGO PAYA ERNESTO PEREZ COLOMINA
Serveis Menor I.G.S. 411,40 € 27/09/2017 17/07/2018
773.15.00006/17 HONORARIS A.T. COORDINADOR SEGURETAT I SALUT OBRA SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR EXISTENT EN POLÍGON INDUSTRIAL CASTELLAR ERNESTO PEREZ COLOMINA
Serveis Menor I.G.S. 562,65 € 27/09/2017 17/07/2018
773.15.00006/17 HONORARIS A.T. COORDINADOR SEGURETAT I SALUT OBRA SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR EXISTENT EN POLÍGON INDUSTRIAL LA BENIATA ERNESTO PEREZ COLOMINA
Serveis Menor I.G.S. 828,85 € 27/09/2017 17/07/2018
773.15.00006/17 HONORARIS A.T. COORDINADOR SEGURETAT I SALUT OBRA SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR EXISTENT EN POLÍGON INDUSTRIAL COTES BAIXES ERNESTO PEREZ COLOMINA
Serveis Menor I.G.S. 968,00 € 27/09/2017 17/07/2018
773.15.00006/17 HONORARIS A.T. COORDINADOR SEGURETAT I SALUT OBRA SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR EXISTENT EN POLÍGON INDUSTRIAL COTES ALTES ERNESTO PEREZ COLOMINA
Serveis Menor I.G.S. 632,25 € 27/09/2017 17/07/2018
C.971 SEGUR DE VEHICLES A MOTOR DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI LA UNIÓN ALCOYANA, S.A.
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 19.062,81 euros. Quantitat exempta d'IVA 17/07/2017 1 ANY. Prorrogable 1 any més 17/07/2018
C.1028 ADQUISICIÓ DE LLUMINÀRIES D'ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA CIUTAT D'ALCOI PER A SUBSTITUCIÓ DE LES MATEIXES ELECTRO IDELLA, S.L.
Subminist. Negociat sense publicitat Contractació 42555,46 € (IVA INCLÒS) 04/05/2018 60 DIES 05/07/2018
2018/5812 Projecte Educació per a la Participació - Pressupostos Participatius Xiquets/Xiquetes 2018 Asociación para la Promoción de Estudios, Participación y Acción Social (Preparacción)
Serveis Menor Participació Ciutadana 6.000,00€ 11/04/2018 18/06/2018
2018/1714 Consulta ciutadana usos possibles per a l'antiga Colònia d'Aviació Maria Consuelo Bosch Mallen (Heterotopia)
Serveis Menor Participació Ciutadana 4.295,50€ 12/02/2018 31/05/2018
C.1020 PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA ZONA DEL PARC DEL ROMERAL AFECTADA PEL TEMPORAL DE PLUJA I NEU DE GENER DE 2017 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTÍNEZ S.L.
Obres Negociat sense publicitat Contractació 185.045,30 euros IVA inclòs. IVA 32.115,30 euros (21%) 09/01/2018 2 mesos des de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig 23/03/2018
C.961 REORDENACIÓ VIÀRIA D’ENCREUAMENT A INTERSECCIÓ GIRATÒRIA -C / OLIVER, CAMÍ VEL BATOI, CTRA. BANYERES C.961" CONTRATAS VILOR, S.L.
Obres Obert Contractació 409.718,10 euros IVA inclós. IVA 71.108,10 euros (21%) 13/10/2017 4 MESOS I UNA SETMANA 20/02/2018
C.1003 DIRECCIÓ OBRA I COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT REPARACIÓ DEL CUNETÓ OEST DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE SANTIAGO PAYÁ INGENIERIA CIVIL Y TECNOLOGÍA DEL MEDITERRÁNEO, S.L.
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 7.018 euros IVA inclós. IVA 1.218 euros (21%) 27/11/2017 2,5 meses des de la firma de l'acta de comprobació del replanteig dels treballs a dirigir 16/02/2018
C.1002 OBRES D'URBANITZACIÓN DE LA ZONA VERDA CENTRAL DEL P.I. COTES BAIXES CONSTRUCCIONES URDECON, S.A.
Obres Obert Contractació 355.268,62 EUROS (IVA INCLÒS) 01/12/2017 2 MESOS DES DE LA SIGNATURA DE L'ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 13/02/2018
C.988-D SUBSTITUCIÓ LLUMS ENLLUMENAT PÚBLIC EN EL POLÍGON INDUSTRIAL COTES ALTES PAVENER SERVICIOS ENERGÉTICOS SLU
Subminist. Obert Contractació 80.544,38 euros IVA inclós. IVA 13.978,70 euros (21%) 28/11/2017 2,5 mesos 13/02/2018
C.990 LLOGUER I INSTAL.LACIÓ TEMPORAL DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL AMB MOTIU DE LES FESTES DE REIS 2018 ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A.
Subminist. Negociat sense publicitat Contractació 64.788,24 euros IVA inclós. IVA 11.244,24 euros (21%) 06/11/2017 3 mesos 06/02/2018
C.1007 DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DOTACIÓ CARRIL BICI I RECORREGUT BIOSALUDABLES P.I. LA BENIATA VECTIA INGENIERIA, S.L.U
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 12100,00 EUROS (IVA INCLÒS) 05/12/2017 2 MESOS 05/02/2018
C.988-B SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMINÀRIES D'ENLLUMENAT PÚBLIC EN P.I. LA BENIATA D'ALCOI ELECTRONIC TRAFIC, S.A
Altres Obert Contractació 107.025,37 € 20/11/2017 DOS MESOS I MIG 03/02/2018
C.1004 OBRES DE REPARACIÓ DEL CUNETÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE SANTIAGO PAYÀ ELECNOR, S.A.
Obres Negociat sense publicitat Contractació 175.128,43 euros IVA inclòs. IVA 30.394,19 euros (21%) 17/11/2017 2,5 mesos 01/02/2018
C.1010 DIRECCIÓ DE L'OBRA I COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT URBANITZACIÓ ZONA VERDA CENTRAL POLÍGON INDUSTRIAL COTES BAIXES Dolores Moltó Rodríguez
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 15.125 euros IVA inclós. IVA 2.625 euros (21%) 28/11/2017 DOS MESOS des de la firma de l'acta de comprobació del replanteig dels treballs a dirigir 29/01/2018
C.1006 DIRECCIÓ D'OBRA I COORD. SEG. I SALUT URBANITZACIÓ ZONA VERDA P.I. SANTIAGO PAYA OFICINA TECNICA TES, S.L.
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 2395,80 EUROS (IVA INCLÒS) 27/11/2017 2 MESOS 29/01/2018
C.999 OBRA DE REPAVIMENTACIÓ DE CALÇADA I VORERES EN CARRERS "B" I "G" DEL P.I. COTES BAIXES PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
Obres Negociat sense publicitat Contractació 119.587,42 € 20/11/2017 DOS MESOS I UNA SETMANA 27/01/2018
C.985 DIRECCIÓ DE LES OBRES PER A LA REPARACIÓ DE L'ESTRUCTURA DEL PONTÓ DE SANT JAUME VECTIA INGENIERIA, S.L.U.
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 2.299 euros IVA inclós. IVA 399 euros (21%) 25/10/2017 3 mesos 25/01/2018
C.851 GESTIÓ DEL TEATRE PRINCIPAL LA DEPENDENT, S.L.
Serveis Obert Contractació 127.000 euros 20/01/2014 2 anys amb possibilitat de 2 pròrrogues anuals - 1a prórroga del 20/01/2016 al 19/01/2017. 2ª prórroga del 20/01/2017 al 19/01/2018 19/01/2018
C.984 REFORMA INTERIOR DE L'EDIFICI DE VESTUARIS DE LA PISTA D'ATLETISME EN EL POLIESPORTIU FRANCISCO LAPORTA GESTASER OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Obres Negociat sense publicitat Contractació 78.562,47 euros IVA inclós. IVA 13.634,81 euros (21%) 18/09/2017 3 MESOS des de la signatura de l'acta de comprobació del replanteig 18/01/2018
C.986 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 37 CREUS DE VIANANTS SISTEMA DE SEMÀFOR ACÚSTIC PER COMANDAMENT A DISTÀNCIA I BLUETOOTH ACEINSA MOVILIDAD, S.A.
Subminist. Negociat sense publicitat Contractació 36.020,32 EUROS (IVA INCLÒS) 15/11/2017 1 MES DES DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 15/12/2017
C.991-C INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA EN P.I. SANTIAGO PAYÁ IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGIA, S.L.
Altres Obert Contractació 71.512,16 € 31/10/2017 DOS MESOS I MIG 15/01/2018
C.991-B INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA EN P.I. LA BENIATA IMS 2020 SOLUCIONES DE ENERGIA, S.L.
Altres Obert Contractació 97.869,99 € 31/10/2017 DOS MESOS I MIG 15/01/2018
C.991-A INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA EN P.I. COTES BAIXES CMG AGUA Y ENERGÍA, S.L.
Altres Obert Contractació 87.776,96 € 30/10/2017 DOS MESOS I MIG 15/01/2018
C.972 CONSTRUCCIÓ DE 208 UNITATS D'ENTERRAMENT EN NÍNXOL EN EL CEMENTIRI MUNICIPAL ATASINC, S.L.
Obres Negociat sense publicitat Contractació 81065,79 EUROS (IVA INCLÒS) 19/09/2017 10 SETMANES DES DE LA SIGNATURA DE L'ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 15/01/2018
C.988-E SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMINÀRIES D'ENLLUMENAT PÚBLIC EN EL P.I SANTIAGO PAYA ACEINSA MOVILIDAD, S.A.
Altres Obert Contractació 47.074,42 € 30/10/2017 DOS MESOS I MIG 13/01/2018
C.988-A SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMINÀRIES D'ENLLUMENAT PÚBLIC EN EL P.I COTES BAIXES PAVENER SERVICIOS ENERGETICOS, S.L.U.
Altres Obert Contractació 125.206,16 € 23/10/2017 DOS MESOS I MIG 06/01/2018
C.992-C DIRECCIÓ OBRA I EJECUCIÓ INSTAL.LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA ENLLUMENAT POLÍGON INDUSTRIAL SANTIAGO PAYA Jorge Sempere Gisbert
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 2.214,30 euros IVA inclós. IVA 384,30 euros (21%) 27/10/2017 2,5 mesos des de la firma del contracte dels treballs a dirigir més 8 anys de garantía 12/01/2018
C.992-B DIRECCIÓ OBRA I EJECUCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA DEL ENLLUMENAT EN EL POLÍGON INDUSTRIAL LA BENIATA Jorge Terol Lopez
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 3.884,10 euros IVA inclós. IVA 674,10 euros (21%) 27/10/2017 2,5 mesos des de la firma del contracte dels treballs a dirigir més 8 anys de garantía. 12/01/2018
C.992-A DIRECCIÓ OBRA I EJECUCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA ENLLUMENAT POLÍGON INDUSTRIAL COTES BAIXES Angel Sanchez Cuenca
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 2.940,30 euros IVA inclós. IVA 510,30 euros (21%) 27/10/2017 2,5 mesos desde la firma del contracte dels treballs a dirigir més 8 anys de garantía 12/01/2018
C.995 INSTAL.LACIÓ D'UN SISTEMA DE CCTV I CAPTURA DE MATRÍCULES DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI ACEINSA MOVILIDAD, S.A.
Subminist. Obert Contractació 91.369,90 euros IVA inclós. IVA 15.856,02 euros (21%) 07/11/2017 2 mesos 07/01/2018
C.988-C SUBSTITUCIÓ DE LES LLUMINÀRIES EN ENLLUMENAT PÚBLIC EN P.I. CASTELLAR PAVENER SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L.U
Altres Obert Contractació 69.342,41 € 23/10/2017 DOS MESOS I MIG 06/01/2018
2017/7757 CONSULTORIA PER A LA SUPERVISIÓ DE L’ADJUDICACIÓ I POSADA EN MARXA DEL MODEL DE GESTIÓ DE QUALITAT I DE CONTROL DE L’EXECUCIÓ D’ACORD AMB EL PUNT 10 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA VIÀRIA D’ALCOI TÉCNICAS DE CONTROL PREVENCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL, SL
Serveis Menor Medi Ambient 16.788,75 € 20/07/2017 31/012/2017 01/01/2018
2017/4800 ADQUISICIÓ ASPIRADORA FURGÓ B. GOAT PER AL SERVEI DE PARCS I JARDINS SUMINISTROS ILAGA, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 5.869,71 € 08/05/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/13212 ADEQUACIÓ PART INTERIOR TEMPLET DEL PARC DE LA GLORIETA (JARDINS) CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTINEZ SL
Obres Menor Medi Ambient 9.339,51 € 14/12/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/13211 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE ELEMENTS TANCAMENT QUIOSC GLORIETA (JARDINS) METALICAS CRIADO SL
Subminist. Menor Medi Ambient 9.776,80 € 14/12/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/12281 ADQUISICIÓ VEHICLE FURGONETA PER A SERVEIS MUNICIPALS (MEDI AMBIENT) AUTOMOVILES LA VALLS SL
Subminist. Menor Medi Ambient 10.889,99 € 23/11/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/6888 CREACIÓ ESPAI HORT ESCOLAR MUNICIPAL AL COL·LEGI PÚBLIC DEL ROMERAL (MEDI AMBIENT) VIVERS LA BARONIA, SL
Obres Menor Medi Ambient 25.837,13 € 27/06/2017 31/12/17 01/01/2018
2017/12200 TREBALLS NECESSARIS PER A LA POSADA EN MARXA DE LA FONT ORNAMENTAL DE LA ROSALEDA (MEDI AMBIENT) FCC AQUALIA, SA
Obres Menor Medi Ambient 5.213,41 € 21/11/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/6622 HABILITACIÓ DE QUIOSC EN LA GÀBIA DEL OCELLS DEL PARC DE LA GLORIETA (JARDINS) CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTINEZ, S.L.
Obres Menor Medi Ambient 54.863,51 € 19/06/2017 31/12/17 01/01/2018
2017/12144 ADQUISICIÓ D'UNA FURGONETA PER AL SERVEI MUNICIPAL DE PARCS I JARDINS (JARDINS) FRANCISCO MARCOS, SA
Subminist. Menor Medi Ambient 17.679,96 € 21/11/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/6411 RETIRADA PAVIMENT CONTINU EN MAL ESTAT, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NOU PAVIMENT, ZONA ENJARDINADA CERVANTES PARQUES INFANTILES DEL LEVANTE SL
Subminist. Menor Medi Ambient 19.331,60 € 16/06/2017 31/12/17 01/01/2018
2017/12139 ADQUISICIÓ VEHICLE PER AL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT CARSA MOTOR 86 SL
Subminist. Menor Medi Ambient 9.200,00 € 21/11/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/10986 CREACIÓ D'UNA PISTA D'SKATE AL PARC DE LA ZONA ENJARDINADA DEL RIU RIQUER (JARDINS) GUEROLA TRANSFER SL UNIPERSONAL
Obres Menor Medi Ambient 37.192,62 € 24/10/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/6313 MILLORA DEL PAS BADÉN SOBRE EL RIU BARXELL A LES IMMEDIACIONS DE LA FONT DEL QUINZET, TM D'ALCOI (MEDI AMBIENT) ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA SL
Obres Menor Medi Ambient 18.422,92 € 15/06/2017 31/012/17 01/01/2018
2017/10981 CREACIÓ D'UN ESPAI D'HORTS ESCOLARS MUNICIPALS EN EL CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL (JARDINS) CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTINEZ SL
Obres Menor Medi Ambient 4.119,14 € 24/10/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/10539 RETALLADA DE LIGUSTRES AL BARRI DE SANTA ROSA (JARDINS) VIVERS LA BARONIA, SL
Serveis Menor Medi Ambient 4.099,48 € 17/10/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/10527 Subministrament i instal·lació de passarel·les al Paratge Municipal del Racó de Sant Bonaventura MADERERA ILICITANA SL UNIPERSONAL
Subminist. Menor Medi Ambient 9.121,71 € 16/10/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/5013 DESBROSSAMENT ZONA DEL PARC FLUVIAL DEL RIU RIQUER (JARDINS) VIVERS LA BARONIA, SL
Serveis Menor Medi Ambient 4.218,06 € 11/05/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/10511 ENJARDINAMENT ZONA MONUMENT MÀQUINA DEL TREN A LA PL. D'AL-AZRAQ D'ALCOI (JARDINS) VIVERS LA BARONIA, SL
Obres Menor Medi Ambient 14.938,66 € 16/10/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/8985 SUBMINISTRAMENTS FERRAMENTES PER A PODA DE BARDISSES I ARBRAT (JARDINS) GINER SEMPERE, GUADALUPE (MONVERD)
Subminist. Menor Medi Ambient 3.869,16 € 08/09/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/3359 SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE TORRETA DE VIGILÀNCIA DE FUSTA TRACTADA EN PARATGE DE SANT CRISTÒFOL EDILIZIA ITALIANA, SA
Subminist. Menor Medi Ambient 14.140,01 € 24/03/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/2471 NETEJA I MANTENIMENT DE TALLAFOC AMB RAMAT, A LA SOLANA DE LA FOREST DE SANT ANTONI CANTÓ GARAY, EDUARDO
Serveis Menor Medi Ambient 3.569,50€ (IVA inclòs) 07/03/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/8985 SUBMINISTRAMENT FERRAMENTES PER A PODA DE BARDISSES I ARBRAT DE LA CIUTAT GUADALUPE GINER SEMPERE
Subminist. Menor Medi Ambient 3.869,16 € 08/09/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/8692 REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REPARACIÓ DEL PARC DEL ROMERAL FRANCISCO JAVIER CUENCA PÉREZ
Serveis Menor Medi Ambient 5.082,00 € 01/09/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/9103 INSTAL·LACIÓ DE XARXA D'AIGUA POTABLE EN PONT DE SANT JORDI APROFITANT LA SEUA REHABILITACIÓ FCC AQUALIA, SA
Obres Menor Medi Ambient 8.471,33 € 13/09/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/8833 SERVEI AUTOCONTROL DE LA QUALITAT DE VESSAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES REISUDALS, PROCEDENTS DE LA XARXA DE SANEJAMENT D'ALCOI, A L'EDAR DELS ALGARS, 2N SEMESTRE 2017 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA (FACSA)
Serveis Menor Medi Ambient 6.959,44 € 06/09/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/8047 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT EN ELS TRES TÚNELS DE LA VIA VERDA, ENTRE EL POLIESPORTIU I L'ESTEPAR SOC.IBERICA CONSTRUCC.ELECTRICAS, SA
Subminist. Menor Medi Ambient 20.287,95 € 01/08/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/682 SERVEI EXTRAORDINARI DE NETEJA EN DEPENDÈNCIES DE L'EDIFICI FONT ROJA NATURA, EXERCICI 2017 FCC, SA
Serveis Menor Medi Ambient 8.596,90€ (IVA inclòs) 27/01/2017 31/12/17 01/01/2018
2017/677 SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DELS EQUIPS DE CONTENIDORS SOTERRATS DURANT 2017 UTE RBU Y LV ALCOI
Serveis Menor Medi Ambient 11.550,00€ (IVA inclòs) 27/01/2017 31/12/17 01/01/2018
2017/7497 SUBMINISTRAMENT DE FUSTES PER A MANTENIMENT DE MOBILIARI URBÀ EN DIVERSOS PUNTS DE LA CIUTAT AGLOMA D'ALCOI, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 4.250,25 € 12/07/2017 31/12/17 01/01/2018
2017/7388 CREACIÓ D'UN ESPAI SALUDABLE PER A LA PRÀCTICA D'ESPORTS URBANS A LA ZONA VERDA DEL LLIT DEL RIU RIQUER ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, SL
Obres Menor Medi Ambient 38.647,40 € 10/07/2017 31/12/17 01/01/2018
2017/917 TALA I RETIRADA DE L'ARBRAT DANYAT PEL TEMPORAL, AL PARC DE CERVANTES (JARDINS) AGROENTORNO, SL
Serveis Menor Medi Ambient 5.703,94€ 06/02/2017 31/12/17 01/01/2018
2017/916 TALA I RETIRADA DE L'ARBRAT DANYAT PEL TEMPORAL, AL PARC DEL ROMERAL (JARDINS) AGROENTORNO, SL
Serveis Menor Medi Ambient 7.125,69€ 06/02/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/807 TREBALLS DE MESURA DE CAMPS ELECTROMAGNÈTICS DE BANDA AMPLA I ESTRETA EN QUATRE ZONES D'ALCOI UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Serveis Menor Medi Ambient 4.840,00€ 02/02/2017 31/12/2017 01/01/2018
2017/4433 PROGRAMA D'AUTOCONTROL DE LA QUALITAT DE VESSAMENT D'AIGÜES RESIDUALS A L'EDAR - 1R SEMESTRE DE 2017 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA (FACSA)
Serveis Menor Medi Ambient 6.959,44 € 27/04/2017 30/06/2017 01/01/2018
2017/4259 OBERTURA I MANTENIMENT DE FAIXES AUXILIARS EN URB. MONTESOL EN PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS AGROENTORNO, SL
Obres Menor Medi Ambient 4.961,00€ 21/04/2017 31/012/2017 01/01/2018
2017/3837 POSADA A PUNT DE DIVERSOS PARCS INFANTILS DE LA CIUTAT (BARRANQUET DE SOLER, CASTALL/MURILLO, OLIVER, ETC.) LAPPSET ESPAÑA, VRSL
Serveis Menor Medi Ambient 6.351,46€ 05/04/2017 31/012/2017 01/01/2018
2017/3834 TREBALLS DE PLANTACIÓ I ENJARDINAMENT DE L'ACCÉS AL COL·LEGI DEL ROMERAL, DEGUTS AL TEMPORAL DE GENER VIVES LA BARONIA, SL
Obres Menor Medi Ambient 9.699,36€ 05/04/2017 31/012/2017 01/01/2018
2017/3778 OBRES DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT DEL GR7 AL TERME MUNICIPAL D'ALCOI ESDAL, SL
Obres Menor Medi Ambient 13.163,57€ 04/04/2017 31/12/17 01/01/2018
O.A.:17/1321 HONORARIS REDACCIÓ DEL CATÀLEG DE PROTECCIONS DETALLAT RAFAEL SILVESTRE GARCÍA
Serveis Menor Arquitectura 14.999,16 € (I.V.A. inclòs) 21/07/2017 31/12/2017 31/12/2017
C.966 FOMENT I PROMOCIÓ DE LA IMATGE DE LA CIUTAT D'ALCOI PATIN ALCODIAM SALESIANO
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 80.000 euros IVA inclós. IVA 13.884,30 euros (21%) 22/05/2017 Fins el 31 de desembre de 2017 31/12/2017
O.A.:17/1404 HONORARIS REDACCIÓ DE PROJECTE CONSTRUCTIU I D'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER A LA REPARACIÓ DE LA CUNETA DE GUARDA D'AIGÜES DE VESSAMENT DEL POL. IND. SANTIAGO PAYÁ INGENIERÍA CIVIL Y TECNOLOGÍA DEL MEDITERRÁNEO, S. L.
Serveis Menor Arquitectura 9.891,75 € (I.V.A. inclòs) 17/08/2017 31/12/2017 31/12/2017
O.A.:17/1405 HONORARIS REDACCIÓ DE PROJECTE CONSTRUCTIU I D'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER A LA CREACIÓ DE CARRIL BICI, AMPLIACIÓ DE ZONA DE VIANANTS, ADEQUACIÓ D'ITINERARIS BIOSALUDABLES I REASFALTAT DE CARRER DE LA CARRETARA A LA FONT ROJA EN EL POL. IND. DE LA BENIATA VECTIA INGENIERIA, S. L. U.
Serveis Menor Arquitectura 5.900,00 € (I.V.A. inclòs) 17/08/2017 31/12/2017 31/12/2017
O.A.:17/1406 HONORARIS REDACCIÓ DE PROJECTE CONSTRUCTIU I D'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PER A LA MILLORA DE LA XARXA DE DRENATGE I DE LA PAVIMENTACIÓ D'UN TRAM DEL CAMÍ DE LA MURTERA DEL POL. IND. DE SANT BENET I URBANITZACIÓ D'UNA ZONA VERDA EN EL POL. IND. DE SANTIAGO PAYÁ OFICINA TÉCNICA TES, S. L.
Serveis Menor Arquitectura 3.875,00 € (I.V.A. inclòs) 17/08/2017 31/12/2017 31/12/2017
773.09.00029/15 REDACCIO DELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DELS CONTRACTES D'ARREPLEGA DE RESIDUS SOLIDS URBANS, NETEJA VIARIA I GESTIÓ DE L’'ECOPARC LOVIC DISSENY I CONTROL DE SERVEIS URBANS, S.L.
Serveis Menor I.G.S. 19.976,37 04/03/2016 31/12/2017
O.A.:17/2107 Obres per a la millora de l'accés peatonal i incorporació del carril bici des d'Av. Hispanitat, fins la zona verda del Pol. Ind. de Cotes Baixes ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, S. L.
Obres Menor Arquitectura 60.333,49 € (21% I.V.A. inclòs) 22/11/2017 31-12-17 31/12/2017
773.19.00051/16 DEMOLICIÓ DE MUR EN MAL ESTAT I EXECUCIÓ NOU MUR EN LA FONT ROJA AVANTNET SERVEIS INTEGRALS, S.L.
Obres Menor I.G.S. 6.178,20 19/12/2016 19/12/2017
773.19.00052/16 TREBALLS REALITZATS EN LA VORERA DE LA C/ ALACANT AVANTNET SERVEIS INTEGRALS, S.L.
Obres Menor I.G.S. 3.804,00 19/12/2016 19/12/2017
773.09.00024/16 OBRES DE REASFALTAT D'UNS QUANTS CARRERS D'ALCOI PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.
Obres Menor I.G.S. 31.750,40 19/12/2016 19/12/2017
773.07.00012/16 ADQUISICIÓ VESTUARI HIVERN PER A CENTRE ESPORTS FERRETERIA SAN ROQUE, S.L.
Subminist. Menor I.G.S. 4.250,04 16/12/2016 16/12/2017
773.19.00049/16 REPOSICIÓ CABLEJAT ACCÉS C/ CAVALL BERNAT ELECTRONIC TRAFIC, S.A.
Obres Menor I.G.S. 7.554,88 16/12/2016 16/12/2017
773.04.00006/16 PROJECTE "LINEA VERDE" RESOLUCIÓ CONSULTES MEDIAMBIENTAL PER EMPRESES I CIUTADANS GREEN TAL, S.A.
Serveis Menor I.G.S. 5.263,50 16/12/2016 16/12/2017
773.19.00048/16 REPOSICIÓ CABLE ROBAT I REPARACIONS DIVERSES EN BULEVARD DE LA URBANITZACIÓ SERELLES ELECTRONIC TRAFIC, S.A.
Obres Menor I.G.S. 8.434,47 15/12/2016 15/12/2017
C.993 ADQUISICIÓ DELS MOTIUS NADALENCS DELS CARRERS SANT NICOLAU I SANT LLORENÇ ILMEX, S.A.
Subminist. Negociat sense publicitat Contractació 49.912,50 euros IVA inclòs. IVA 8.662,50 euros (21%) 28/11/2017 15 díes per al lliurament del subministrament 13/12/2017
773.09.00039/16 AMPLIACIÓN DE ACERA EN LA C/ GENERAL PRIETO JUNTO AL PARQUE TELMEX TECNOLOGICA GENERAL 21, S.L.
Obres Menor I.G.S. 7.895,02 12/12/2016 12/12/2017
773.17.00010/16 REFORMA SALA RECEPCIÓ DE CADÀVERS DEL CEMENTERI MUNICIPAL SAN ANTONIO ABAD CRL OBRAS, S.L.
Obres Menor I.G.S. 4.593,86 12/12/2016 12/12/2017
773.09.00035/16 REURBANITZACIÓ DEL TRAM DE L'AV JUAN GIL ALBERT (NÚMEROS IMPARELLS) ENTRE ELS CARRERS MESTRES LAPORTA I SANT LLUÍS BERTRAN CANTO OBRAS, S.L.
Obres Menor I.G.S. 17.093,69 07/12/2016 07/12/2017
773.09.00034/16 CONSTRUCCIÓ DE BARANA EN LA C/ SANTA TERESA DE JORNET METALICAS CRIADO, S.L.
Obres Menor I.G.S. 9.940,39 07/12/2016 07/12/2017
773.10.00120/15 REPARACIÓ ERMITA DE SANT CRISTOFOL AFEMA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Obres Menor I.G.S. 31.968,20 07/12/2016 07/12/2017
773.13.00034/17 REDACCIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DE ROTONDA I DE L'ARBRATGE D'ALINEACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE COTES BAIXES FRANCISCO JAVIER CUENCA PÉREZ
Serveis Menor I.G.S. 1.996,50 € 17/10/2017 01/12/2017
773.10.00267/16 REPARACIÓ CLAVEGUERAM EN CRTA. DEL MOLINAR 53 CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTINEZ, S.L.
Obres Menor I.G.S. 15.430,19 28/11/2016 28/11/2017
C.965 ADQUISICIÓ DE L'OBRA PICTÒRICA "LA MUERTE DE UN SANTO" DE FERNANDO CABRERA CANTO DIVERSOS
Altres Negociat sense publicitat Contractació 21941,00 EUROS 20/11/2017 20/11/2017
773.09.00033/16 CONSTRUCCIÓ DE LA XARXA DE PLUVIALS EN PL ALCALDE AGUSTÍN ALBORS CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTINEZ, S.L.
Obres Menor I.G.S. 3.678,34 18/11/2016 18/11/2017
773.19.00044/16 REPOSICIÓ CABLE PREN TERRA ROBAT C/ PENÀGUILA / PTE. FRANCISCO AURA ELECTRONIC TRAFIC, S.A.
Obres Menor I.G.S. 4.009,43 15/11/2016 15/11/2016
C.906 SERVEI DE MANTENIMENT DE LES APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE COMPTABILITAT, NÒMINES, GESTIÓ DE PATRIMONI, FIRMA ELECTRÒNICA I D'ALTRES RELACIONADES INSTAL·LADES EN ELS SERVIDORS DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI AYTOS SOLUCIONES INFORMÁTICAS, SLU
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 49.147,78 amb IVA 12/11/2015 DOS ANYS 12/11/2017
C.899 SERVEI DE MANTENIMENT DE LES APLICACIONS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA, RECAPTATÒRIA, MULTES, REGISTRE, POBLACIÓ, EXPEDIENTS, CARPETA CIUTADANA I ALTRES RELACIONADES, INSTAL•LADES EN ELS SERVIDORS DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI T-SYSTEMS ITC IBERIA SAU
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 49.686,23 euros anuals (IVA inclòs) 12/11/2015 2 anys 12/11/2017
C.978 ADQUISICIÓ D'ORDINADORS PERSONALS DE SOBRETAULA AMB DESTINACIÓ A LES OFICINES DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI SIL THE SHOP S.L.
Subminist. Obert Contractació 26.595,80 euros IVA inclòs. 25/09/2017 30 díes màxim per al lliurament del subministrament 25/10/2017
O.A.:17/1402 TREBALLS D'INVESTIGACIÓ I DISSENY GEOTÈCNIC PER A L'ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS QUE DONEN A LA N-340 (ALACANT - LA BENIATA) A INGENIA RESEARCH & CONSULTING, S. L.
Serveis Menor Arquitectura 18.936,50 € (I.V.A. inclòs) 14/08/2017 28/09/2017 28/09/2017
C.964 REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONTRUCCIÓ D'UNA PASSARELA PEATONAL PER A LA INTERCONECTIVITAT DE LA INFRAESTRUCTURA VERDA DEL MUNICIPI D'ALCOI OFICINA TÉCNICA TES, S.L.
Serveis Obert Contractació 18.646,10 euros IVA inclós 06/07/2017 2 mesos prorrogable per 1 mes més. 06/09/2017
C.974 OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L'ACTUACIÓ DE DESDOBLAMENT DEL VIAL PROVISIONAL D'ACCÉS ALS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANTIAGO PAYÁ I SANT BENET MEDITERRÁNEO DE OBRAS Y ASFALTOS, S.L.
Obres Negociat sense publicitat Contractació 134.443,10 euros IVA inclós 21/07/2017 6 setmanes 01/09/2017
773.15.00011/16 SEGUIMENT I CONTROL DE LES FACTURES ENERGETIQUES AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P.
Serveis Menor I.G.S. 9.583,20 08/08/2016 08/08/2017
C.909 SERVICI INTEGRAL D'ATENCIÓ A LA FAMILIA I LA INFÀNCIA (SEAFI) IDEX IDEAS Y EXPANSION, S.L.
Serveis Obert Contractació 86.515 euros IVA inclòs. IVA (21%) 15.015 euros 08/06/2016 1 any. Prorrogable 1 any més 08/06/2017
2017/5427 SUBMINISTRAMENT APARELL JOC INFANTIL (JEEP WILLY) PER A REPOSICIÓ EN PARC DE CERVANTES (JARDINS) HAGS SWELEK, S.A.
Subminist. Menor Medi Ambient 7.406,41 € 23/05/2017 31/012/17 01/06/2017
771.99.00049/17 HONORARIS TÈCNICS TREBALLS A REALITZAR EN L'OFICINA DE GESTIÓ DE L'ARRU JOSÉ MARIA JUAN URIBE
Serveis Menor Arquitectura 4.840,00 € (I.V.A. inclòs) 05/04/2017 31/05/2017 31/05/2017
C.913 SERVEI D'ASSISTÈNCIA EN LES ACTIVITATS ORGANITZADES PEL CENTRE CULTURAL "MARIO SILVESTRE" DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI SERVEIS INTEGRALS DE CULTURA, S.L.
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 50.000 euros IVA INCLÒS. 8.677,69 euros (21%) 04/05/2016 1 any 04/05/2016
2016/11711 Renovació del paviment de les voreres de diversos carrers del barri de Santa Rosa d'Alcoi Cantó Obras, S.L.
Obres Menor Participació Ciutadana 58.768,01 21/11/2016 Fins mitat o final de febrer 28/02/2017
C.949 CONSTRUCCIÓ-REHABILITACIÓ D'UNS QUANTS TRAMS DE CLAVEGUERAM EN EL BARRI DE BATOI CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Obres Negociat sense publicitat Contractació 191.543,98 euros IVA inclòs. IVA 33.243,17 euros (21%) 23/12/2016 1 MES a comptar des de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig 23/02/2017
C.948 ADQUISICIÓ D'UN CAMIÓ AMB GRUA PER AL SERVEI MUNICIPAL DE JARDINS FRANCISCO MARCOS, S.A
Subminist. Negociat sense publicitat Contractació 47.668,81euros IVA inclós 22/12/2016 60 díes naturals 22/02/2017
C.941 LLOGUER I INSTAL.LACIÓ TEMPORAL DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL AMB MOTIU DE LES FESTES DE REIS 2017 ILUMINACIONES XIMENEZ, S.A.
Subminist. Obert Contractació 61.710 euros IVA inclós. IVA 10.710 euros 14/11/2016 3 mesos 15/02/2017
C.937-A OBRES DE REFORÇ DEL TAULER DEL PONT DE SANT JORDI CONTRATAS VILOR SL
Obres Obert Contractació 275.147,95 IVA INCLÒS 09/01/2017 10 ANYS 19/01/2017
2016/1626 SERVEI DE CONTROL I PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LA I CONTROL QUALITAT EN PISCINES I BANYERA HIDROMASSATGE DEL COMPLEX ESPORTIU MPAL. EDUARDO LATORRE (DE GENER A NOVEMBRE DE 2016) LOKIMICA, SA
Serveis Menor Medi Ambient 3.926,45 € 09/02/2016 31/11/2016 01/01/2017
2016/5522 SERVEI DE RETIRADA I TRANSPORT DE DIVERSOS RESIDUS I ENVASOS CONTAMINATS DEL MAGATZEM D'OBRES ACTECO PRODUCTOS Y SERVICIOS, SL
Serveis Menor Medi Ambient 6.017,55€ 16/05/2016 01/01/2017
2016/392 SERVEI PODA DE L'ARBRAT DEL CARRER DE SANTA ROSA (75 UNITATS) PACO-MOLL, SL
Serveis Menor Medi Ambient 6.534,06€ 25/01/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/391 SERVEI PODA DE L'ARBRAT DE L'AVINGUDA DE JOAN GIL ALBERT (95 UNITATS) VIVERS LA BARONIA, SL
Serveis Menor Medi Ambient 8.621,25€ 25/01/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/390 SERVEI PODA DE L'ARBRAT DE L'AVINGUDA L'ALAMEDA (115 UNITATS) VIVERS LA BARONIA, SL
Serveis Menor Medi Ambient 9.044,75 € 25/01/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/1800 SERVEIS D'INVESTIGACIÓ, ASSESSORAMENT I DIVULGACIÓ DE L'ESTUDI EN LA RECUPERACIÓ DE LA ZONA CREMADA DE SERELLES UNIVERSITAT MIGUEL HERNÉNDEZ D'ELX
Serveis Menor Medi Ambient 2.512,64 € 15/02/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/389 SERVEI PODA DE L'ARBRAT DELS CARRER DEL CAMÍ I MÚSIC GONÇAL BLANES (60 UNITATS) PACO-MOLL, SL
Serveis Menor Medi Ambient 5.082,10€ 25/01/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/270 PROGRAMA D'AUTOCONTROL DE LA QUALITAT DEL VESSAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, 1R SEMESTRE 2016 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA (FACSA)
Serveis Menor Medi Ambient 6.959,44€ 20/01/2016 31/07/2016 01/01/2017
2016/111 SERVEI DE MANTENIMENT PREVENTIU DELS EQUIPS DE CONTENIDORS SOTERRATS, EXERCICI 2016 (DE GENER A NOVEMBRE) UTE FCC MEDI AMBIENT SA
Serveis Menor Medi Ambient 10.587,50€ 15/01/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/110 SERVEI EXTRAORDINARI DE NETEJA EN DEPENDÈNCIES DE L'EDIFICI FONT ROJA NATURA, EXERCICI 2016 (DE GENER A NOVEMBRE) FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA
Serveis Menor Medi Ambient 6.656,21€ 15/01/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/19 SERVEI DE CLORACIÓ DE L'AIGUA REUTILITZADA, PROCEDENT DE L'EDAR D'ALCOI SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA (FACSA)
Serveis Menor Medi Ambient 8.824,91€ 13/01/2016 31/01/2016 01/01/2017
2016/10935 ADQUISICIÓ VEHICLE USAT PER A TASQUES MEDIAMBIENTALS DE MANTENIMENT DEL PROJECTE CANYET I ALTRES TALLERES DEUTSCHE-CARS, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 5.000,00€ 26/10/2016 01/01/2017
2016/6550 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MATERIAL DIVERS I REPINTAT JOCS INFANTILS A LA FONT DOLÇA JOGG MANTENIMIENTO, SLU
Subminist. Menor Medi Ambient 5.679,69€ 15/06/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/4183 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ TORRETA VIGILÀNCIA EN PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS A L'ÀREA DE SANT ANTONI Señalización y Equipamiento para entornos naturales, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 12.826,00 € 06/04/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/11550 SUBMINISTRAMENT 575 TUBS DE LEDS PER AL COL·LEGI DEL ROMERAL, PLA D'ENERGIES SOSTENIBLES GRUPO SINDEL, SA
Subminist. Menor Medi Ambient 8.035,91 € (IVA inclòs) 09/11/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/11449 POSADA A PUNT DE PARCS INFANTILS DE DIVERSOS PUNTS DE LA CIUTAT (JARDINS) LAPPSET ESPAÑA, VRSL
Serveis Menor Medi Ambient 6.446,78 € 07/11/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/GMA/424 OBRES DE REPARACIÓ DELS VASOS 2 I 3 DEL DIPÒSIT MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE BATOI GESTASER, OBRAS Y SERVICIOS, SL
Obres Menor Medi Ambient 48.983,03 € (IVA inclòs) 07/11/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/1721 REPARACIÓ DRENATGE AIGÜES PLUVIALS EN ZONA VERDA DEL BARRANQUET DE SOLER CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTÍNEZ, SL
Obres Menor Medi Ambient 10.232,06 € 11/02/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/1720 REPARACIONS EN JOCS INFANTILS DEL PARC DE CANTAGALLET, SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL I INSTAL·LACIÓ) JOGG MANTENIMIENTO, SL
Serveis Menor Medi Ambient 3.736,72 € 11/02/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/6863 OBRES DE MILLORA DEL CAMÍ D'ACCÉS AL RACÓ DE SANT BONAVENTURA AL TM D'ALCOI ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, SL
Obres Menor Medi Ambient 33.854,59€ 08/07/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/12153 MILLORA DE LA ZONA VERDA DE LA FONT DE L'ESTRELLA, JARDÍ DELS REIS MAGS VIVERS LA BARONIA, SL
Serveis Menor Medi Ambient 9.450,10 € 24/11/2016 31/12/16 01/01/2017
2016/6848 OBRA DEL PROJECTE D'INSTAL·LACIONS SANITÀRIES A L'ÀREA D'ACAMPADA DE LA FONT ROJA (MEDI AMBIENT) ESDAL, SL
Obres Menor Medi Ambient 58.339,88€ 07/07/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/12359 ACTUACIONS DE MILLORA DE LA ZONA VERDA DEL PARC DE CARAMANXEL AGROENTORNO, SL
Serveis Menor Medi Ambient 9.958,30 € 28/11/2016 31/12/16 01/01/2017
2016/7165 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT SOLAR A L'ÀREA RECREATIVA DE LA FONT ROJA (MEDI AMBIENT) CONSULTORIA MEDIOAMBIENTAL DE VINALOPO, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 21.776.85€ 04/07/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/5261 OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE D'UN TRAM DEL C/ ROGER DE LLÚRIA, DES DEL NÚM. 1 FINS AL 5, I D'UN TRAM DEL C/ DIEGO FERNANDO MONTAÑÉS, DES DEL NÚM. 2 FINS AL 6, DEL MUNICIPI D'ALCOI AQUALIA, SA
Obres Menor Medi Ambient 32.805,02€ 06/05/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/10280 FABRICACIÓ TANCAMENT I BASE DE JOCS PER A INSTAL·LAR ELS JOCS TEMATITZATS DEL TIRISITI A LA CIUTAT D’ALCOI ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, SL
Obres Menor Medi Ambient 28.838,11€ 13/10/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/10083 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ BARANA METÀL·LICA AL PARC DE LA ZONA NORD (JARDINS) GALLEGO ORTIZ, JUAN PATRICIO
Subminist. Menor Medi Ambient 5.042,69€ 29/09/2016 31/012/2016 01/01/2017
2016/10070 MATERIAL REPOSICIÓ PER A JOCS INFANTILS UBICATS EN DIFERENTS PARCS D'ALCOI (JARDINS) HAGS SWELEK, SA
Subminist. Menor Medi Ambient 9.584,41€ 29/09/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/1767 TREBALLS DE CONDICIONAMENT DE LA SUPERFÍCIE DEL PARC DEL CASTELLAR ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, SL
Obres Menor Medi Ambient 5.552,69 € 12/02/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/10056 MILLORA PISTA ESPORTIVA ANTIVANDÀLICA PARC INFANTIL DEL ROMERAL (JARDINS) VIALES LEVANTINOS VIAL, SL
Obres Menor Medi Ambient 10.271,39€ 29/09/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/8758 C.944 SUBMINISTRAMENT JOCS INFANTILS TEMATITZATS AMB PERSONATGES I ELEMENTS DEL TIRISITI MUNDO ANIMALIA, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 49.905,24€ 26/09/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/10012 MANIOBRA HIDRÀULICA D'AÏLLAMENT DELS VASOS 1, 2 I 3 DEL DIPÒSIT DE BATOI PER A MILLORA DE LES CONDICIONS DE CLORACIÓ AQUALIA, SA
Obres Menor Medi Ambient 7.596,02€ 30/09/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/16757 TREBALLS NECESSARIS PER A LA POSADA EN MARXA DE LA FONT ORNAMENTAL DEL PARTERRE AQUALIA, SA
Serveis Menor Medi Ambient 7.722,00 € 27/12/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/7420 PROGRAMA AUTOCONTROL QUALITAT DEL VESSAMENT I REUTILITZACIÓ AIGÜES RESIDUALS, 2N SEMESTRE 2016 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE, SA (FACSA)
Serveis Menor Medi Ambient 6.959,44€ 13/07/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/6616 FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ SÒL DE SEGURETAT A L’ÀREA DE JOCS INFANTILS DEL PARC DE LA FONT DOLÇA RUEDAS LLOPIS, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 5.863,30€ 17/06/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/863 C.818 CONTROL PLAGUES (DESRAT, DESINSEC, INSECTES, ETC.) EN LA CIUTAT I EDIFICIS PÚBLICS, DE GENER A NOVEMBRE 2016 LOKIMICA, SA
Serveis Obert Medi Ambient 41.608,00 € 25/11/2013 25/11/2016 01/01/2017
2016/515 TRANSPORT, CÀRREGA/DESCÀRREGA (MADRID-ALCOI) I MUNTATGE EN EDIFICI FONT ROJA DE L'EXPOSICIÓ "EL BOSC INTERIOR" PHOTOALQUIMIA, SL
Serveis Menor Medi Ambient 6.655,00 € 27/01/2016 31/12/2016 01/01/2017
2016/6901 OBRES DE REPARACIÓ DEL DIPÒSIT MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE DE BATOI GESTASER OBRAS Y SERVICIOS, SL
Obres Menor Medi Ambient 28.960,29 € (IVA inclòs) 08/07/2016 04/11/2016 01/01/2017
C.914 ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTE, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT DURANT LA SEVA EXECUCIÓ, CORRESPONENT A L'ACTUACIÓ DE "ESTABILITZACIÓ GEOTÈCNICA DE VESSANT, DESMANTELLAMENT D'OBRA DE PAS I EXECUCIÓ DE NOU VIAL D'ACCÉS ALS POLÍGONS INDUSTRIALS DE SANT BENET I DE SANTIAGO PAYÁ OFICINA TÉCNICA TES, S.L.
Serveis Obert Contractació 47.183,95 euros IVA inclòs. IVA 8.188,95 euros. 19/09/2016 3 mesos per a la redacció del projecte. 19/12/2016
2015/2927 Elaboració de Pla Integral d'accesibilitat d'Alcoy Pablo Giner Mira (Picarquitectura)
Serveis Menor Participació Ciutadana 21.719,50 euros 18/02/2016 18/12/2016 18/12/2016
C.933 TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DELS EQUIPS DE CLIMATIZACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT EN EL CARRER MARE DE DEU, NÚM. 2 TECNIMED LLIRIA, S.L.
Altres Obert Contractació 48.871,61 euros IVA inclós. IVA 8.481,85 euros (21%) 23/08/2016 3 mesos 23/11/2016
C.937 OBRES DE REFORÇ DEL TAULER I REURBANITZACIÓ DEL PONT DE SANT JORDI PROCEDIMENT DESERT
Obres Negociat sense publicitat Contractació 02/09/2016 02/09/2016
C.918 SUBMINISTRAMENT D'ALIMENTS SEC, ENVASATS, CONGELATS I LACTIS A LES ESCOLES INFANTILS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'ALCOI DESERT
Subminist. Obert Contractació 02/09/2016 02/09/2016
C.862-A lote 2 Prestació del servici de missatgería i paqueteria urgent de l'Ajuntament d'Alcoi Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.
Serveis Obert Contractació 3.297,09 euros sense IVA 07/07/2014 1 any amb possibilitat de 1 any més de pròrroga (1a i última prórroga 07/07/2015-07/07/2016) 07/07/2016
C.862-A lote 1 Prestació del Servici Postal de l'Ajuntament d'Alcoi Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.
Serveis Obert Contractació 98.298,80 euros sense IVA 07/07/2014 1 any amb possibilitat de pròrroga per un any més (1a i última pròrroga 07/07/2015-07/07/2016) 07/07/2016
920160003148 SERVEIS ATENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA "AULES PI", ABRIL, MAIG I JUNY 2016 CAIFE - MARIA DEL CASTILLO MARTÍNEZ NIETO
Serveis Menor Educació 6600,00 29/03/2016 01/04/2016 30/06/2016
2016/5358 ADQUISICIÓ D'ORDINADORS PER A LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DIGICOPY Y ASESORES EN GESTION DOCUMENTAL S.L.U.
Subminist. Menor Participació Ciutadana 13.180,71 20/05/2016 23/06/2016
C.905 REDACCIÓ DEL PROJECTE I ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I DIRECCIÓ DE L'OBRA EN LA CONSTRUCCIÓ D'UN PONT SOBRE EL BARRANC DEL CINT UTE -INGENIERIA CIVIL Y TECNOLOGICA DEL MEDITERRANEO SL-DEGREE OF FREEDOM SLU
Serveis Obert Contractació 90.750,00 euros IVA inclós 11/03/2016 El termini per a la redacció del projecte és de tres mesos i el termini d'execució de la direcció de l'obra és el mateix que el de duració de l'execució de les obres corresponents. 11/06/2016
C.878 SERVEI DE TELECOMUNICACIONS MÒBILS A L'AJUNTAMENT D'ALCOI AIRENETWORKS DEL MEDITERRANEO S.L.U
Serveis Obert Contractació 33.016,53 euros sense IVA 22/05/2014 1 ANY més 1 ANY de pròrroga 22/05/2016
C.876 Servei d'impressió, fotocopiat, escanejat i remissió per fax de l'Ajuntament d'Alcoi, així com l'arrendament sense opció a compra dels equips necessaris per a això Digicopy Asesores en gestión documental SLU
Serveis Obert Contractació 23842.00 euros anuals, sense IVA 21/03/2014 2 anys, amb possibilitat de 2 pròrrogues anuals 21/03/2016
773.15.00041/15 Reforç de 61 fanals del carrer Alacant F. SEGUI, S.L.
Subminist. Menor I.G.S. 12.813,42 16/12/2015 16/03/2016
773.19.00048/15 INSPECCIÓ I NETEJA VARIS PUNTS DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ABAD DESATASCOS TORREGROSA, S.L.
Serveis Menor I.G.S. 7.256,97 12/11/2015 04/02/2016 04/02/2016
C.904 ESTUDIO GEOTÉCNICO DE SUELO PARA EMPLAZAMIENTOS INDUSTRIALES EN LAS PARTIDAS DE SANT BENET Y ELS PAGOS SERVICIOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNICA SA
Serveis Negociat sense publicitat Contractació 30.753,36 €, IVA incluido 11/12/2015 UN MES 11/01/2016
2015/866 SERVEI MANTENIMENT PREVENTIU DELS CONTENIDORS SOTERRATS DE LA CIUTAT, DE GENER A NOVEMBRE DE 2015 (RESIDUS) U.T.E.RBU Y LV ALCOY
Serveis Menor Medi Ambient 10.587,50€ 05/02/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/815 SERVEI EXTRAORDINARI NETEJA DEPENDÈNCIES EDIFICI FONT ROJA NATURA, DE GENER A NOVEMBRE 2015 FOMENTO DE CONTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA
Serveis Menor Medi Ambient 6.656,21€ 03/02/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/2234 DIVERSOS TREBALLS DE CONDICIONAMENT PARCEL·LES AL PARC DE BATOI PER A HABILITAR-LES PER A HORTS SOCIALS GARCIA DOMENECH, JORGE
Obres Menor Medi Ambient 10.853,76€ 04/03/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/913 SERVEI PODA ARBRES ""PLATANUS HISPANICA"" DE L'AVINGUDA DE LA HISPANITAT (JARDINS) VIVERS LA BARONIA, SL
Serveis Menor Medi Ambient 10.018,80€ 06/02/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/7908 ADQUISICIÓ TRACTOR TALLAGESPA PER AL SERVEI DE PARCS I JARDINS GINER SEMPERE, GUADALUPE (MONVERD)
Subminist. Menor Medi Ambient 5.391,00€ 22/07/2015 31/02/2015 01/01/2016
2015/7887 SERVEI MANTENIMENT DEPURADORA FONT ROJA, 1R SEMESTRE 2015 FCC AQUALIA, SA
Serveis Menor Medi Ambient 3.380,98 € 21/07/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/3748 REPARACIONS EQUIPS CONTENIDORS SOTERRATS EN DIVERSOS PUNTS DE LA CIUTAT UTE RBU Y LV ALCOI
Serveis Menor Medi Ambient 4.219,92€ 14/04/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/9440 DESINFECCIÓ DE L’AIGUA TRACTADA DE L’EDAR D’ALCOI PER A REG DE LA COMUNITAT DE REGANTS DE BENIASSENT, DURANT 2014, PART PROPORCIONAL DE L’AJUNTAMENT D’ALCOI SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA (FACSA)
Serveis Menor Medi Ambient 8.163,98 € 09/09/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/9436 REALITZACIÓ DEL SERVEI D'AUTOCONTROL DE LA QUALITAT DE VESSAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, PROCEDENTS DE LA XARXA DE SANEJAMENT D'ALCOI, A L'EDAR DELS ALGARS, DURANT EL SEGON SEMESTRE DE 2015. SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA (FACSA)
Serveis Menor Medi Ambient 6.959,44 € 09/09/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/3905 TREBALLS DE MANTENIMENT DE L'EDAR FONT ROJA, SEGON SEMESTRE DE 2014 (MEDI AMBIENT) AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, S.A.
Serveis Menor Medi Ambient 3.783,94€ 16/04/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/3794 ADEQUACIÓ ZONA VERDA DE L'ARBRAT VIARI A LA CARRETERA DE VALÈNCIA (JARDINS) VIVERS LA BARONIA S.L.
Serveis Menor Medi Ambient 9.831,06€ 15/04/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/2050 SERVEIS PODA DE 79 UNITATS DE PLATANERS SOMBRA I TALA DE 2 UNITATS AL CARRER VALÈNCIA PACO-MOLL, SL
Serveis Menor Medi Ambient 10.212,40€ 25/02/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/9866 INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE A LA ZONA DE LES LLACUNES (MEDI AMBIENT) AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA
Obres Menor Medi Ambient 5.797,36€ 23/09/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/4450 TREBALLS CONDICIONAMENT ESPLANADA PARC SOTA EL PONT DE CERVANTES ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, SL
Obres Menor Medi Ambient 8.080,38€ 30/04/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/4449 TREBALLS D'ADEQUACIÓ SUPERFÍCIE DE LA ZONA DE JOCS DEL PARC DE CERVANTES CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTINEZ, SL
Obres Menor Medi Ambient 4.530,25€ 30/04/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/3710 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PAVIMENT SEGURETAT EN ÀREA DE JOCS DE “STREET WORKOUT”, A LA ZONA ENJARDINADA DEL RIU RIQUER RUEDAS LLOPIS, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 6.006,63€ 13/04/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/3619 RECTIFICAR I COL·LOCAR INSTAL·LACIONS REG EN HORTS SOCIALS DINS DEL PARC DE BATOI FONTANERIA FRANCÉS, SL
Obres Menor Medi Ambient 5.179,26€ 13/04/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/3396 SUBMINISTRAMENT ELEMENTS PARC ESPORTIU DE “STREET WORKOUT” PER A INSTAL·LACIÓ EN ZONA ENJARDINADA DEL RIU RIQUER FEDERICO JIMÉNEZ CLEMENTE
Subminist. Menor Medi Ambient 8.442,65€ 02/04/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/2757 SUBMINISTRAMENT RASTELL ROIG PER A MANTENIMENT DEL PARC INFANTIL DE CERVANTES I ALTRES PARCS DE LA CIUTAT RUEDAS LLOPIS, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 5.590,20€ 18/03/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/1236 APORTACIÓ D'ARENA PER A MILLORA ÀREA DE JOCS DE LA PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES AITANA, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 3.932,50€ 13/02/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/1299 REALITZACIÓ CONNEXIÓ PER A RECOLLIDA AIGÜES PLUVIALS AL PARC DE LA ZONA NORD CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTÍNEZ, SL
Obres Menor Medi Ambient 7.333,16 16/02/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/1298 SERVEI PODA 57 ARBRES PLATANERS AL C/ OLIVER, DES DE PL. CONCÒRDIA FINS AL NÚM. 75 PACO-MOLL, SL
Serveis Menor Medi Ambient 5.907,33€ 16/02/2015 31/12/2015 01/01/2016
2012/GMA/60 REP. EQUIPS CONTENIDORS SOTERRATS FONT DE L'HORTA, C/CID, PINTOR CABRERA I PERÚ (MEDI AMBIENT) CONMOU, SL
Serveis Menor Medi Ambient 3.967,24 € 18/11/2014 31/12/2015 01/01/2016
2015/7130 REPARACIÓ MUR A LA ZONA ENJARDINADA DEL REIU RIQUER I TETIRAR BASE DE FORMIGÓ DE FANAL (JARDINS) CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTÍNEZ, SL
Obres Menor Medi Ambient 4.896,87€ 30/06/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/4725 SUBMINISTRAMENT JOC INFANTIL PER AL PARC DE CERVANTES LAPPSET ESPAÑA V.R.,S.L.
Subminist. Menor Medi Ambient 4.197,49 € 11/05/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/4659 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ GESPA ARTIFICIAL A LA ZONA DE JOCS INFANTILS DEL PARC DE CERVANTES VIVERS LA BARONIA, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 6.339,19 € 07/05/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/10375 SUBMINISTRAMENT 2.453 KG CÀRREGA DE GAS PROPÀ PER A LES INSTAL·LACIONS DE L'EDIFICI FONT ROJA NATURA CEPSA COMERCIAL PETROLEO, SA
Subminist. Menor Medi Ambient 4.221,00€ 29/09/2015 29/09/2015 01/01/2016
2015/6283 DESBROSSAMENT MANUAL I AMB TRACTOR A LA ZONA DE LA VAGUADA (JARDINS) JORGE GARCIA DOMÉNECH
Serveis Menor Medi Ambient 3.782,46€ 17/06/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/6186 SERVEI D'AUTOCONTROL DE LA QUALITAT DE VESSAMENT I REUTILITZACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS, PRIMER SEMESTRE 2015 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRÍCOLA CASTELLONENSE, SA (FACSA)
Serveis Menor Medi Ambient 6.959,44€ 16/06/2015 31/012/2015 01/01/2016
2015/6166 SUBMINISTRAMENT 3.723 KG DE PROPÀ PER A LES DEPENDÈNCIES DE L'EDIFICI FONT ROJA NATURA CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, SAU
Subminist. Menor Medi Ambient 6.462,72€ 16/06/2015 31/12/2015 01/01/2016
2015/6689 RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE D'UN TRAM DEL C/ FILÀ VERDS FCC AQUALIA, SA
Obres Menor Medi Ambient 24.865,54€ 16/07/2015 31/12/2015 01/01/2016
773.09.00026/15 INSTAL·LACIÓ DE GAS NATURAL I SUBSTITUCIÓ DEL CREMADOR EN EIMA ZONA NORD, CARRER GENERAL PRIETO 16 ELECNOR, S.A.
Obres Menor I.G.S. 10.874,37 14/10/2015 31/12/2015
666.90.00001/16 MANTENIMENT EDAR ALBERG CANÍ I ANALÍTIQUES AIGÜES DEL VESSAMENT AL RIU BARXELL. AQUALIA GESTIÓ INTEGRAL DEL AGUA, S.A.
Serveis Menor Salut Pública 4.714,35 13/01/2016 UN ANY 31/12/2015
2015/13774 Desmunt, buidat i adequació d'un pas de vianants a la prolongació del carrer Ràdio Alcoi Construcciones y excavaciones Miguel Martínez S.L.
Obres Menor Participació Ciutadana 9.000,00 € 14/12/2015 31/12/2015 31/12/2015
CONTRATO MENOR ADO REF. 22015011930 COLOCACIÓN 8 TOLDOS EN EL COLEGIO TOMÀS LLÀCER MANUEL GARCÍA PICÓ
Serveis Menor Educació 9.680,00 € 12/11/2015 30/12/2015
C.858 SERVEI DE BAR CAFETERIA EN EL POLIESPORTIU "JUAN AGUDO CARAT" CARAMANXEL DE ALCOI Juan Luis Sanchez Martinez
Gestió serveis Negociat sense publicitat Contractació Canon anual de 8.107 euros 07/04/2014 Des de la formalització fins el 30/11/2015 30/11/2015
2015/11890 Acondicionament parcel·la municipal en solar junt al Col·legi Sant Vicent per Horts Escolars en Alcoi Construcciones y excavaciones Miguel Martínez S.L.
Obres Menor Participació Ciutadana 11.981,90 € 09/11/2015 24/11/2015 24/11/2015
C.879 REPARACIÓ Y SUBSTITUCIÓ DELS EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ DE L'EDIFICI SITUAT EN EL CARRER MARE DE DEU, 2 D'ALCOI ANTONIO LLORENS CERDÁ, S.L.
Subminist. Negociat sense publicitat Contractació 58.977,88 euros IVA inclós 05/05/2015 TRES MESOS 05/08/2015
773.10.00041/12 REFORÇ ESTRUCTURAL EN NAU INDUSTRIAL MUNICIPAL EN C/ MÚSIC GONÇAL BLANES DUES Eficiencia y Edificación, S.L.
Obres Menor I.G.S. 14.869,24 23/07/2015 2 mesos 27/07/2015
MUS-685 Senyalització vial barri de Santa Rosa de la Ciutat d'Alcoi PAIPS AE, S.L.
Serveis Menor Mobilitat Urbana 18.755,00 Euros, IVA inclós 17/04/2015 2 mesos 03/07/2015
Menor Festes 05/03/2015 05/03/2015
I-54-bis EVENT D'INNOVACIÓ, COWORKING I EMPRENEDORIA (INNOVATION EXPRESS) ACTITUD CREATIVA, S.L.
Serveis Menor Innovació 4.537,50 05/02/2015 05/02/2015
CES CREACIÓ PÀGINA WEB. PORTAL VENTA ONLINE PETIT COMERÇ D'ALCOI DIFUSIÓN COMUNICACIÓN INTEGRAL, S.L.
Serveis Menor Innovació 7.260,00 € 05/02/2015 05/02/2015
771.99.00092/14 DIRECCIÓ ESTUDI D'INVESTIGACIÓ GEOTÈCNICA FUTURS SÒLS INDUSTRIALS P. SANT BENET ALT I PAGOS UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
Serveis Menor Urbanisme 10.890,00€ (21% D'IVA INCLÒS) 13/10/2014 FINS QUE S'APORTE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 15/01/2015
2014/GMA/09-02 Autocontrol qualitat de vessament i reutilització d'aigües residuals, procedents de la xarxa de sanejament d'Alcoi, a l'EDAR dels Algars (2n sem. 2014) FACSA
Serveis Menor Medi Ambient 6.741,64€ 18/09/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/470 SUBMINISTRAMENT 3.016 KG DE PROPÀ PER A LES DEPENDÈNCIES DE L’EDIFICI FONT ROJA NATURA CEPSA, SA
Subminist. Menor Medi Ambient 5.840,39€ 17/10/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/399 Jocs infantils per al parc de la zona del Parterre HAGS SWELEK, SA
Subminist. Menor Medi Ambient 8.085,60 € 27/08/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/382 Subministrament i instal·lació de gespa artificial i pavimentació de seguretat al parc infantil de Cantagallet REALTURF SYSTEMS, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 5.725,72€ 01/10/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/387 Instal·lació 87 ml de tanca electrosoldada als terrenys dels horts socials de la zona del Barranc del Cint Gallego Ortiz, Juan Patricio
Subminist. Menor Medi Ambient 8.580,92 € 21/08/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/245 Instal·lació paviment continu en zona de jocs infantils del Parterre RUEDAS LLOPIS, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 8.984,25€ 25/09/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/61 Estudi sobre l'impacte i la recuperació de la Serra de Mariola després de l'incendi de 2012. Universitat Miguel Hernández d'Elx
Serveis Menor Medi Ambient 3.993,00 € 11/02/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/257 Treballs de conservació d'infraestructures hidràuliques i foment de l'herpetofauna al Racó de Sant Bonaventura DAVID BELDA MIRÓ
Serveis Menor Medi Ambient 6.180,00€ 23/09/2014 31/12/201 01/01/2015
2014/GMA/450 Projecte legalització línia subterrània MT i centre de transformació CT per a subministrament d'energia al pou de Barxell AQUALIA, SA
Serveis Menor Medi Ambient 4.002,68 24/10/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/439 Condicionament del parterre enjardinat de la placeta del Pintor Gisbert GARCÍA DOMÉNECH, JORGE
Obres Menor Medi Ambient 6.018,56€ 14/10/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/10476 Reparació ximenera de les instal·lacions de jardins al parc de la Glorieta Chimeneas Sirvent, SL
Obres Menor Medi Ambient 4.386,25 11/11/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/10415 INSTAL·LACIÓ 70 METRE LINIALS DE BARANA AL PARC INFANTIL DE LA PL. SANTA RAFAELA MARIA Juan Patricio Gallego Ortiz
Subminist. Menor Medi Ambient 7.820,35 € 10/11/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/11256 TREBALLS INSTAL·LACIÓ CANONADA DE DRENATGE PER A LA RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS AL PARC DE LA ZONA NORD MIGUEL MARTÍNEZ, SL
Obres Menor Medi Ambient 6.875,70€ 28/11/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/11172 SERVEIS PODA ARBRES C/ OLIVER (DE L'1 AL 37) PACO-MOLL, SL
Serveis Menor Medi Ambient 5.207,33€ 01/12/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/501 SUBMINISTRAMENT CARTELLS ACCIONS I ESPAIS PER A GOSSOS, PER A DISTINTES ZONES VERDES DE LA CIUTAT PUBLIEYE, SL
Subminist. Menor Medi Ambient 7.835,02€ 01/12/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/398 Subministrament material pintura per a manteniment jocs infantils de diversos parcs de la ciutat HAGS SWELEK, SA
Subminist. Menor Medi Ambient 5.366,10€ 27/08/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/65 Servei extraordinari de neteja en dependències de l'edifici Font Roja Natura, exercici 2014 (de febrer a novembre) Fomento de Construcciones y Contratas, SA
Serveis Menor Medi Ambient 6.051,10 € 09/04/2014 30/11/2014 01/01/2015
2014/GMA/72 Serveis de manteniment i conservació de les instal·lacions de climatització a l'edifici Font Roja Natura 2014 Antonio Llorens
Serveis Menor Medi Ambient 3.049,20 € 18/02/2014 31/12/2014 01/01/2015
2014/GMA/64 Manteniment preventiu dels equips de contenidors soterrats UTE RBU Y LV ALCOY
Serveis Menor Medi Ambient 10.587,50 € 31/01/2014 novembre 2014 01/01/2015
2014/GMA/09-01 Autocontrol qualitat de vessament i reutilització d'aigües residuals, procedents de la xarxa de sanejament d'Alcoi, a l'EDAR dels Algars (1r sem. 2014) FACSA
Serveis Menor Medi Ambient 6.959,44 € 23/01/2014 30/06/2014 01/01/2015
2014/GMA/381 Servei manteniment de l'EDAR de la Font Roja (1r semestre 2014) AGUALIA, SA
Serveis Menor Medi Ambient 3.783,90 € 24/07/2014 30/06/2014 01/01/2015
773.07.000013/13 Adquisició de vestuari d'hivern 2014 per al personal adscrit a tots els serveis municipals. BUTXAQUES, S.L.
Subminist. Menor I.G.S. 14.842,08 € 18/07/2014 3 mesos 20/10/2014
Subministrament de 43 pistoles per als efectius del cos de la Policía Local Contracte menor amb expedient directa
Subminist. Menor Policia Local 10406'00 03/10/2014 03/10/2014
771.99.00013/14 Redacció projecte de rehabilitació dels antics xalets de la Font Roja. D. Santiago Pastor Vila
Serveis Menor I.G.S. 5.808,00 € 28/04/2014 2 mesos 28/06/2014
I-42 "ASSISTÈNCIA INTEGRAL DURANT EL PROCÉS DE PLANIFICACIÓ DE LA TRANSFORMACIÓ D'ALCOI, L'ELABORACIÓ DELS ESTUDIS I PLANS CORRESPONENTS, L'APORTACIÓ D'INICIATIVES INNOVADORES QUE RESPONGUEN ALS REPTES I OBJECTIUS ESTRATÈGICS I L'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I L'EFICIÈNCIA EN TOTES LES FASES DEL PROJECTE (Prestació de servicis de consultoria, acompanyament i gestió durant la definició del full de ruta Smart City) ." TECNICAS FOTOSOLARES, S.L. (ENERLIS)
Serveis Menor Innovació 20.000,00 € 10/03/2014 12 SETMANES 04/06/2014
C.756 Construcció centre malalts mentals Mossen Cirilo CLASICA URBANA, S.L.
Obres Obert Contractació 3.128.121,25 05/07/2010 38 setmanes 19/07/2013
C.640 Prestació del servei de neteja de col·legis públics i immobles municipals de la Ciutat d'Alcoi Fomento de Construcciones y Contratas, SA
Serveis Obert Contractació 589.978,60 euros, IVA inclòs 01/06/2007 Prorrogat fins nova licitació 01/06/2011
C.378 Gestió Servei Públic de recollida de residus sòlids urbans, neteja urbana i xarxa de sanejament de la Ciutat d'Alcoi UTE ALCOY RBU-LV
Gestió serveis Obert Contractació 2.324.388,01 euros, IVA inclòs 13/01/1999 Prorrogat fins nova licitació 13/01/2011
Menor Contractació 09/05/2016 09/05/2016
Menor Contractació 09/05/2016 09/05/2016
Menor Contractació 09/05/2016 09/05/2016
Menor Contractació 13/06/2016 13/06/2016
Menor Contractació 13/06/2016 13/06/2016
C.961 REORDENACIÓ VIÀRIA D’ENCREUAMENT A INTERSECCIÓ GIRATÒRIA CARRE OLIVER, CAMÍ VEL BATOI, CTRA. BANYERES CONTRATAS VILOR, S.L.
Obres Obert Contractació 409.718,10 IVA inclós. IVA 71.108,10 euros (21%) 13/10/2017 4 MESOS I UNA SETMANA 20/02/2018
02 Actuació musical MISA SANT JORDI el dia 23 d'abril Orquestra Simfònica Alcoiana
Serveis Menor Cultura 5900 23/01/2018 1 mes desde la realització de l'activitat 02/03/2018
03 Actuació musical MISA SANT MAURE en el mes de novembre Orquestra Simfònica Alcoiana
Serveis Menor Cultura 5800 23/01/2018 1 mes des de la realització de l'activitat 30/11/2018
04 Actuació musical CAVALCADA REIS MAGS D'ORIENT el dia 5 de gener Corporació Musical Primitiva
Serveis Menor Cultura 4765 26/01/2018 1 mes des de la realització de l'activitat 05/01/2018
05 Concert d'exaltació a la música festera, al Teatre Calderón el dia 25 de març Corporació Musical Primitiva
Serveis Menor Cultura 3388 26/01/2018 1 mes des de la realització de l'activitat 25/03/2018
06 Actuació musical GLÒRIA MAJOR el dia 1 d'abril Corporació Musical Primitiva
Serveis Menor Cultura 4093 23/01/2018 1 mes des de la realització de l'activitat 01/04/2018
07 Actuació musical GLÒRIA INFANTIL el dia 8 d'abril Corporació Musical Primitiva
Serveis Menor Cultura 4093 26/01/2018 1 mes des de la realització de l'activitat 08/04/2018
08 Actuació musical CAVALCADA REIS MAGS D'ORIENT el dia 5 de gener Societat Unió Musical d'Alcoi
Serveis Menor Cultura 4765 06/02/2018 1 mes des de la realització de l'activitat 05/01/2018
09 Actuació musical CAVALCADA REIS MAGS D'ORIENT el dia 5 de gener Societat Musical Nova d'Alcoi
Serveis Menor Cultura 4765 06/02/2018 1 mes des de la realització de l'activitat 05/01/2018
10 Catàlegs exposició Llotja Sant Jordi ESPAIS AVANÇATS Artes Gráficas Alcoy, SLU
Serveis Menor Cultura 3603,60 13/02/2018 1 mes des de la realització de l'activitat 15/03/2018
11 Actuació musical GLÒRIA MAJOR el dia1 d'abril Societat Unió Musical d'Alcoi
Serveis Menor Cultura 4090 13/02/2018 1 mes des de la realització de l'activitat 01/05/2018
12 Concert d'exaltació a la Música Festera, al Teatre Calderón el dia 18 de març Societat Musical Nova d'Alcoi
Serveis Menor Cultura 3388 13/02/2018 1 mes des de la realització de l'activitat 18/04/2018
13 Actuació musical GLÒRIA MAJOR el dia 1 d'abril Societat Musical Nova d'Alcoi
Serveis Menor Cultura 4093 13/02/2018 1 mes des de la realització de l'activitat 01/05/2018
14 Actuació musical GLÒRIA INFANTIL el dia 8 d'abril Societat Musical Nova d'Alcoi
Serveis Menor Cultura 4093 13/02/2018 1 mes des de la realització de l'activitat 08/05/2018
15 Concert SILVIA PÉREZ CRUZ al Teatre Calderón el dia 3 de març Un Millón de Produccines, S.L.
Serveis Menor Cultura 6050 26/02/2018 1 mes des de la realització de l'activitat 03/04/2018
16 Representació espectacle CAPERUCITA. LO QUE NUNCA SE CONTÓ, al Teatre Calderón el día 20 d'abril Máquina Teatral Teloncillo, S.L.
Serveis Menor Cultura 3993 26/02/2018 1 mes des de la realització de l'activitat 20/05/2018
05-CM-2014 ADQUISICIÓ PROJECTORS I LLUMS PER A UNA TORRE D'IL·LUMINACIÓ DELS CAMPS DE FUTBOL DEL POLIESPORTIU MUNICIPAL FRANCISCO LAPORTA D'ALCOI COMPONENTES ELÉCTRICOS MERCALUZ, S.A.
Subminist. Menor Esports 4.261,38 euros 28/04/2014 28/04/2014 15/05/2014
04-CM-2014 SUBMINISTRAMENT DE GAS PROPÀ PER A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DEL POLIESPORTIU FRANCISCO LAPORTA, SERVICI AIGUA CALENTA SANITÀRIA REPSOL BUTANO, S.A.
Subminist. Menor Esports 9.133,56 EUROS 24/03/2014 31/05/2014 31/05/2014
06-CM-2014 SERVICI SOCORRISTAS AQUÀTICS PISCINA MUNICIPAL "JOSÉ TRENZANO ALÓS" PERÍODE ESTIVAL DE BANYS 2014 CRUZ ROJA ESPAÑOLA - ASAMBLEA LOCAL
Serveis Menor Esports 21.126,39 euros 13/06/2014 31/08/2014 31/08/2014
08-CM-2014 SERVICI SOCORRISTAS AQUÀTICS PISCINA POLIESPORTIU "JUAN AGUDO GARAT" CARAMANCHEL PERÍODE ESTIVAL BANYS 2014 CRUZ ROJA ESPAÑOLA - ASAMBLEA LOCAL
Serveis Menor Esports 11.720,21 euros 19/06/2014 31/08/2014 31/08/2014
09-CM-2014 SERVICI DE CONTROLADORS D'ACCESSOS A LA PISCINA POLIESPORTIU "JUAN AGUDO GARAT" CARAMANCHEL PERÍODE ESTIVAL BANYS 2014 SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIA, S.L.
Serveis Menor Esports 7.429,40 euros 19/06/2014 31/08/2014 31/08/2014
10-CM-2014 SERVICI SOCORRISTAS AQUÀTICS PISCINA POLIESPORTIU DE BATOI PERÍODE ESTIVAL DE BANYS 2014 CRUZ ROJA ESPAÑOLA - ASAMBLEA LOCAL
Serveis Menor Esports 10.866,46 Euros 25/06/2014 31/08/2014 31/08/2014
11-CM-2014 SERVICI DE CONTROLADORS D'ACCESSOS A LA PISCINA DEL POLIESPORTIU DE BATOI PERÍODE ESTIVAL DE BANYS 2014 SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIA, S.L.
Serveis Menor Esports 6.776,00 euros 25/06/2014 31/08/2014 31/08/2014
07-CM-2014 SERVICI NETEJA RECINTE PISCINA MUNICIPAL "JOSE TRENZANO ALOS" PERÍODE ESTIVAL BANYS 2014 FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
Serveis Menor Esports 6.754,70 EUROS 13/06/2014 31/08/2014 31/08/2014
12-CM-2014 SERVICI CONTROLADORS D'ACCESSOS A LA PISCINA MUNICIPAL "JOSE TRENZANO ALOS" PERÍODE ESTIVAL DE BANYS 2014 SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIA, S.L.
Serveis Menor Esports 6.461,40 EUROS 01/07/2014 31/08/2014 31/08/2014
13-CM-2014 TREBALLS REPARACIÓ PARQUET DANYAT PAVELLÓ A POLIESPORTIU FRANCISCO LAPORTA D'ALCOI MARIN PARQUET Y DECORACION, S.L.
Serveis Menor Esports 21.760,64 EUROS 14/07/2014 31/08/2014 31/08/2014
15-CM-2014 Subministrament de gas propà per a les Instal·lacions Esportives del Poliesportiu Municipal Francisco Laporta REPSOL BUTANO, S.A.
Subminist. Menor Esports 10.030,40 euros 20/10/2014 20/11/2014 20/11/2014
02-CM-2015 PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO DEPORTIVO DE PILOTA VALENCIANA PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL "ESCOLA POLIESPORTIVA D'INICIACIÓ" ALTO RENDIMIENTO SEFD, S.L.
Serveis Menor Esports 3.927,81 euros 21/01/2015 31/05/2015
04-CM-2015 SERVICIOS TÉCNICO DEPORTIVO DE JUDO PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL DENOMINADA "ESCOLA POLIESPORTIVA D'INICIACIO" JUDO CLUB ALCOI
Serveis Menor Esports 4.560,00 euros 30/01/2015 31/05/2015
03-CM-2015 SERVICIO TÉCNICO DEPORTIVO DE ATLETISMO PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL "ESCOLA POLIESPORTIVA D'INICIACIÓ" JAVIER JORGE VILLAR AURA
Serveis Menor Esports 4.840,00 euros 28/01/2015 31/05/2015
05-CM-2015 ADQUISICIÓN DE UNA SILLA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA DESTINADA A LA PISCINA DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL "EDUARDO LATORRE" EXPERT POOL IBÉRICA, S.L.
Subminist. Menor Esports 3.927,00 euros 11/02/2015 24/03/2015
06-CM-2015 SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA SERVICIO AGUA CALIENTE SANITARIA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES - POLIDEPORTIVO FRANCISCO LAPORTA REPSOL BUTANO, S.A.
Subminist. Menor Esports 4.719,73 euros 19/02/2015 19/02/2015
07-CM-2015 CONTRATO MANTENIMIENTO MAQUINARIA DEPORTIVA SALA DE MUSCULACIÓN Y FITNESS DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL "EDUARDO LATORRE" TECHNOGYM TRADING, S.A.
Serveis Menor Esports 6.432,80 euros 11/05/2015 27/05/2016
08-CM-2015 ACONDICIONAMIENTO Y REGENERACIÓN DE LOS CAMPOS DE FÚTBOL Y FUTBOL SALA DE CÉSPED ARTIFICIAL Y PISTAS PADEL DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE ALCOY CESPYSER 2013, S.L.
Serveis Menor Esports 9.377,50 euros 14/05/2015 31/12/2015
09-CM-2015 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROLADORES DE ACCESOS EN LA PISCINA MUNICIPAL "JOSE TRENZANO ALÓS" PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2015 SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIA, S.L.
Serveis Menor Esports 8.720,47 euros 21/05/2015 31/08/2015
10-CM-2015 PRESTACIÓN SERVICIO DE CONTROLADORES DE ACCESO A LA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO "JUAN AGUDO GARAT" CARAMANCHEL PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2015 SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIA, S.L.
Serveis Menor Esports 7.958,17 euros 21/05/2015 31/08/2015
11-CM-2015 PRESTACIÓN SERVICIO DE CONTROLADORES DE ACCESOS EN LA PISCINA DEL POLIDEPORTIVO DE BATOI PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2015 SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIA, S.L.
Serveis Menor Esports 7.194,66 euros 21/05/2015 31/08/2015
12-CM-2015 PRESTACIÓN SERVICIO SOCORRISTAS ACUÁTICOS EN PISCINA MUNICIPAL "JOSE TRENZANO ALÓS" PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2015 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Serveis Menor Esports 21.126,39 euros 01/06/2015 31/08/2015
13-CM-2015 SUMINISTRO GAS PROPANO PARA SERVICIO AGUA CALIENTE SANITARIA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES - POLIDEPORTIVO FRANCISCO LAPORTA REPSOL BUTANO, S.A.
Subminist. Menor Esports 4.908,49 euros 04/06/2015 04/06/2015
14-CM-2015 PRESTACIÓN SERVICIO SOCORRISTAS ACUÁTICOS EN PISCINA POLIDEPORTIVO "JUAN AGUDO GARAT" CARAMANCHEL PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2015 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Serveis Menor Esports 11.220,21 euros 08/06/2015 31/08/2015
15-CM-2015 PRESTACIÓN SERVICIO SOCORRISTAS ACUÁTICOS EN PISCINA POLIDEPORTIVO DE BATOI PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2'15 SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIA, S.L.
Serveis Menor Esports 9.861,50 euros 08/06/2015 31/08/2015
16-CM-2015 PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO FÍSICO Y QUÍMICO DEL AGUA DE LA PISCINA MUNICIPAL "JOSE TRENZANO ALÓS" PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2015 SALVADOR ESCARTI C.S., SL.L
Serveis Menor Esports 8.587,96 euros 08/06/2015 31/08/2015
17-CM-2015 PRESTACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO FÍSICO Y QUÍMICO DEL AGUA DE LA PISCINA POLIDEPORTIVO "JUAN AGUDO GARAT" CARAMANCHEL PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2015 SALVADOR ESCARTI C.S., S.L.
Serveis Menor Esports 5.725,32 euros 18/06/2015 31/08/2015
18-CM-2015 TRABAJOS DE REALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE 21 PLACAS DE ANCLAJE Y 50 METROS DE VALLA DE PROTECCIÓN EN TERRAZA PISCINA MUNICIPAL "JOSÉ TRENZANO ALÓS" F. SEGUÍ, S.L.L.
Obres Menor Esports 4.580,58 euros 31/08/2015 30/09/2015
19-CM-2015 TRABAJOS DE FABRICACIÓN DE LAS BASES PARA LAS COLUMNAS DE LUZ EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO LAPORTA CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTINEZ, S.L.
Altres Menor Esports 5.432,59 euros 25/09/2015 30/09/2015
20-CM-2015 ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA REPARACIÓN SISTEMA DE DEPURACIÓN Y TRATAMIENTO DEL AGUA DE LA PISCINA POLIDEPORTIVO "JUAN AGUDO GARAT" CARAMANCHEL FERRETERIA SAN ROQUE, S.L.U.
Subminist. Menor Esports 5.910,37 euros 25/09/2015 25/09/2015
21-CM-2015 SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO MUNICIPAL FRANCISCO LAPORTA, SERVICIO DE AGUA CALIENTE SANITARIA REPSOL BUTANO, S.A.
Subminist. Menor Esports 5.806,89 euros 18/09/2015 31/10/2015
02-CM-2016 TRABAJOS DE ADECUACIÓN E INSTALACIÓN DE TATAMI EN LA SALA DE ARTES MARCIALES DEL POLIDEPORTIVO FRANCISCO LAPORTA MANUEL GARCÍA PICÓ
Subminist. Menor Esports 5.626,50 euros 29/01/2016 25/02/2016
03-CM-2016 REALIZACIÓN Y SUMINISTRO DE TRES SEPARADORES CONTENEDORES INSTALACIONES DEPORTIVAS POLIDEPORTIVO FRANCISCO LAPORTA PARA ALMACEN DE MATERIAL DEPORTIVO METÁLICAS CRIADO, S.L.
Subminist. Menor Esports 4.767,40 12/05/2016 12/05/2016
05-CM-2016 SERVICIO SOCORRISTAS ACUÁTICOS EN PISCINA MUNICIPAL "JOSÉ TRENZANO ALÓS" PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2016 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Serveis Menor Esports 20.644,43 Euros 13/06/2016 04/09/2016
06-CM-2016 SERVICIO SOCORRISTAS ACUÁTICOS EN PISCINA POLIDEPORTIVO "JUAN AGUDO GARAT" CARAMANCHEL PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2016 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Serveis Menor Esports 11.421,88 Euros. 13/06/2016 04/09/2016
07-CM-2016 PRESTACIÓN SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS A LA PISCINA MUNICIPAL "JOSÉ TRENZANO ALÓS" DURANTE EL PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2016 SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIA, S.L.
Serveis Menor Esports 9.187,77 Euros 13/06/2016 04/09/2016
08-CM-2016 PRESTACIÓN SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS A LA PISCINA POLIDEPORTIVO "JUAN AGUDO GARAT" CARAMANCHEL EN EL PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2016 SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIA, S.L.
Serveis Menor Esports 8.851,63 Euros 13/06/2016 04/09/2016
09-CM-2016 SERVICIO SOCORRISTAS ACUÁTICOS EN PISCINA POLIDEPORTIVO DE BATOI PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2016 CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Serveis Menor Esports 9.451,79 Euros 13/06/2016 31/08/2016
10-CM-2016 PRESTACIÓN SERVICIO DE CONTROL DE ACCESOS A LA PISCINA POLIDEPORTIVO DE BATOI EN EL PERIODO ESTIVAL DE BAÑOS 2016 SERVEIS ESPORTIUS L'ALCOIA, S.L.
Serveis Menor Esports 7.619,13 Euros 13/06/2016 31/08/2016
22017002921 CONTRACTE MENOR SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE CALEFACCIÓN AL C.P SANT VICENT SIMONOIL, S.L.
Subminist. Menor Educació 5.560,00 € 10/03/2017 10/03/2017 31/12/2017
Menor Festes 26/06/2017 26/06/2017
773.19.00063/17 INSTAL·LACIÓ SEMÀFOR BLOQUEIG PER PAS ALTERNATIU CAMÍ LA MURTERA ELECTRONIC TRAFIC, S.A.
Serveis Menor I.G.S. 5.608,47 06/10/2017 6/10/2018 08/10/2018
I-64 2015 TREBALLS D'EXECUCIÓ DE PLATAFORMA I MURETES AL POLÍGON COTES BAIXES CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES MIGUEL MARTÍNEZ, S.L.
Obres Menor Innovació 12.034,66 € 24/03/2015 DOS MESOS 13/08/2015
I-65 2015 "DISSENY I DESENROTLLAMENT PROGRAMARI COWORKING INTERNACIONAL ACTITUD CREATIVA, S.L.
Serveis Menor Innovació 6.050,00 € 13/08/2015 31/12/2015
I-66 2015 ACTUACIONS DE MILLORA EN EL POLÍGON INDUSTRIAL DE COTES BAIXES ELADIO SILVESTRE, S.A.
Obres Menor Innovació 54.917,88€ 10/03/2015 31/12/2015
I-68 2015 ADQUISICIÓ PANTALLA PROJECCIÓ MOTORITZADA, PROJECTOR PANASONIC, TRUS PARAL·LEL ALUMINI I TREBALLS INSTAL·LACIÓ RMS AUDIO, S.L.
Subminist. Menor Innovació 7.679,87 € 15/04/2015 31/12/2015
I - 70 2015 ESDEVENIMENT "IMPULSO A LA INNOVACIÓN" I SEGUIMENT D'ACCIONS ESPECÍFIQUES AMB ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT EMPRENEDORA" ACTITUD CREATIVA, S.L.
Serveis Menor Innovació 8.470,00 € 23/04/2015 31/12/2015
I-71 2015 SUBMINISTRAMENT PUNT DE RECÀRREGA PER A VEHÍCLES ELÈCTRICS ENILEC, S.L.
Subminist. Menor Innovació 3.932,50 24/04/2015 31/12/2015
I-78 Servici assistència i col.laboració en les activitats organitzades a l'Agora de l'Ajuntament d'Alcoi Gregal, Serveis per al Medi Ambient, S.L.U
Serveis Menor Innovació 6.599,34 € 22/09/2015 tres mesos 30/12/2016
I-83 Servici assitència i col.laboració en les activitats organitzades a l'Àgora de l'Ajuntament d'Alcoi Gregal, Serveis per al Medi Ambient, S.L.U.
Serveis Menor Innovació 6.846,18 €. 29/12/2015 Tres meses 30/12/2016
I-84 Servei de preparació de tallers i desenvoluplament d'activitats de robòtica educativa a "l'Àgoralab" Mónica Santonja Moltó
Serveis Menor Innovació 6.473,50 € 29/12/2015 Set mesos 30/12/2016
I-81 Condicionament Zona Verda al Polìgon Industrial Santiago Payà. Carrer C, Filà Benimerins Construcciones y Excavaciones Miguel Martínez, S.L.
Serveis Menor Innovació 9.044,75 € 14/12/2015 Quince dies 30/12/2016
I-82 Suministre i plantació d'arbres al Polígon Industrial Santiago Payà. Carrer C, Filà Benimerins Vivers La Baronia, S.L.
Serveis Menor Innovació 5.674,90 € 17/12/2015 Una Setmana 30/12/2016
Ref.. 2018/1538 TREBALLS MENSUALS DE MANTENIMENT DE L’EDAR FONT ROJA, 1R SEMESTRE DE 2018 FCC AQUALIA, SA
Serveis Menor Medi Ambient 3.797,27€ 07/02/2018 30/06/2018 01/01/2019
MUS 918 Señalización vial del centro de la ciudad y la zona alta de Alcoy Señalización y Movilidad, S.L.
Serveis Menor Mobilitat Urbana 15.588,21 € IVA incluido 13/06/2016 1 mes 30/06/2016
MU01/2014 Reparación del sendero de acceso a las pinturas rupestres de "La Sarga" Cantó Obras, S.L.
Obres Menor Museu Arqueològic 24.266,38 € 21/01/2014 20/02/2014 14/02/2014
MU02/2014 EDICIÓN REVISTA "RECERQUES DEL MUSEU D'ALCOI nº 22/23" Artes Gráficas Alcoy, S.A.U.
Altres Menor Museu Arqueològic 7.300,80 12/06/2014 31/12/2014 12/06/2014
----- ---------
- Menor Festes
I-53-2014 INSTAL.LACIÓ PORTA CORREDISSA AUTOMÀTICA A L'ÀGORA PORTAMATIC ON LINE, S.L.N.E.
Subminist. Menor Innovació 4.017,20 €
771.10.00069/13 Redacció Projecte, Direcció facultativa, EBSS i Coordinac. Seguretat i Salut, obres demolició finca al c/ SANT MATEU, 6 SR. ENRIC PAREDES VAÑÓ
Serveis Menor Urbanisme 1.076,90€ (IVA inclòs) 09/04/2015 Fins la finalització dels treballs.