Secretaria i Contractació

Està en: Àrees > Secretaria i Contractació

Relació de convenis

Núm. Dpt. Gestor Títol/Objecte Data Suscripció Inici
vigència

vigència
Obligacions econòmiques
Ajuntament
Document
30678/2020 Urbanisme CONVENI ARRU "EL PARTIDOR" 2020 03/12/2020 03/12/2020 03/12/2025 431.500,00€ (pdf)
16433/2021 Urbanisme CONVENI ARRU ALCOI 2021 23/06/2021 01/01/2021 31/12/2021 (pdf)
9643/2020 Urbanisme CONVENI ARRU ALCOI 2020 12/05/2020 01/01/2020 31/12/2020 (pdf)
6167/2019 Urbanisme CONVENI ARRU ALCOI 2019 20/05/2019 01/01/2019 31/12/2019 (pdf)
6167/2019 Urbanisme CONVENI ARRU ALCOI 2018 23/07/2018 01/01/2018 31/12/2018 (pdf)
6167/2019 Urbanisme CONVENI ARRU ALCOI 2017 09/11/2017 01/01/2017 31/12/2017 (pdf)
6167/2019 Urbanisme CONVENI ARRU ALCOI 2016 27/06/2016 01/01/2016 31/12/2016 (pdf)
771.99.00049/09 Urbanisme CONVENIO "EL PARTIDOR" 21/09/2009 21/09/2009 21/09/2014 (pdf)